Vægtere

Før i tiden gik en vægter rundt i Dragørs gader om natten.

Dragørs vægtervæsen bestod af fire mand, som havde hver sit kvarter i den gamle bykerne.

Om aftenen, inden nattens runder, skulde de melde sig hos byens foged, og om morgenen afgive beretning hvis usædvanlige hændelser var indtruffet.

Læs mere om Dragørs vægtere.