Søfolk

Dragør Lokalarkiv har en stor mængde kilder om dragør-søfolkenes historie. Her præsenterer vi bare nogle få eksempler:

Breve og erindringer

Læs sømanden Christian Holtes breve hjem til forældrene:
Brev fra Weston 6.6.1886
Brev fra Fisk Rock 8.5.1887
Brev fra Coon Rapids (Iowa) 2.9.1887

Læs sømanden og lodsen Niels Voss’ erindringer fra de store have.

Læs dampskibskaptajnen Alfred Emil Maglebys erindringer.

Læs en artikel om dragørskipperen Theis Pietersen Passer forsvinden.

Søfolk der blev på havet

På Dragør Kirke hænger en mindetavle over de søfolk, der omkom til søs. Cornelius Adrian Petersen udarbejdede en række biografier over dem, som du kan hente her:
Mindetavlen på Dragør kirke (OBS filen tager tid at hente) samt et Supplement til Mindetavlen

De indrullerede søfolk

Dragørs søfolk blev som unge “indrulleret” i Marinen og blev optaget i sørullerne, som var registreringen over de søfolk, der stod til rådighed for orlogsskibene. Læs mere her.

Læs om dragør-søfolkenes skæbne, da de i 1759-1760 var på togt med fregatten Møen til Vestindien.

Tidligere lokalarkivar Birte Hjorth har arbejdet indgående med oplysningerne om Dragørs og Store Maglebys indrullerede søfolk fra 1700-tallet. Læs Birte Hjorths artikel om søindrulleringen her.

Læs også Birte Hjorths artikel om De syge matroser der i 1689 blev indkvarteret i Store Magleby.

Desuden har hun udarbejdet lister over Dragørs og Store Maglebys indrullerede. Disse lister kan hentes her:
Dragørsøfolk i søruller – fornavneorden (excel-dokument)
Dragørsøfolk i aparterulle – fornavneorden (excel-dokument)
Transkribering af hovedrulle 1705 – Dragør (nummerorden)
Transkribering af liste over enroullerede og antaegnede søfolk 1726
Transkribering af rulle over mandkøn 6.1.1712
Transkribering af svenskfødte i aparterulle 1740-1773

Bemærk: Oversigterne er baseret på afskrifter og kopier. De originale søruller og aparteruller findes ikke i Dragør Lokalarkiv, men i Statens Arkiver.

Andre kilder om søfolk

Læs Svend Jans’ artikel om søfolk, der tog ud fra Dragør for at grave efter guld.

Du kan også finde mange dragør-søfolk på websiden www.skippere.dk

Scroll to Top