Sejlmagere

Dengang Dragør var en betydningsfuld søfartsby, var der behov for flere håndværkere, der kunne forsyne skibene med bl.a. sejl.

I 1870’erne og frem til omkring 1890 fungerede Peter Wilhelm Christensen som sejlmager i byen.

Omkring 1900 fandtes der to sejlmagere i byen.

Vilhelm Christian Nielsen (1844-1925), som havde bopæl og værksted i Sønderstræde 10.

Sejlmager Fredrich Wilhelm Arnesen (1802-1870) havde værksted på loftet af Byforstanderskabets hus, det nuværende museum, Strandlinien 4.

Frederich Wilhelm Arnesen. Foto omkring 1875.
Frederich Wilhelm Arnesen. Foto omkring 1875.

Han havde tre sønner: Ludvig Johan Frederik, som forliste og druknede i 1876, Georg Charles Christian Wilhelm, som blev skibsfører, og som bl. a. førte barken “Peder Tordenskjold”, hvis reder var C. C. Jans.

Den tredje søn, Theodor Johannes Edvard, blev også skibsfører, og som senere blev indehaver af det pakhus, der efter ombygning blev klubhus for Dragør Sejlklub.

Skibsfører Georg Arnesen var far til marinemaleren Vilhelm Arnesen.

Det såkaldte Greisens Pakhus på Nordre Mole, hvor der var sejlmagerværksted. Foto ca. 1925.
Det såkaldte Greisens Pakhus på Nordre Mole, hvor der var sejlmagerværksted. Foto ca. 1925.

Dragør Sejlklubs ejendom er opført 1860 af skibsreder C. C. Jans, og blev om vinteren anvendt til opbevaring af det såkaldte løbende gods fra sejlskibene. Huset blev solgt til P. Kjempe og Poul Petersen, som åbnede en forretning med skibsinventar, samt maling og tjære.

Senere blev huset solgt til fhv. skibsfører Jens Eriksen og Theodor Arnesen.

Sidste indehaver var pensioneret lods, Christian Greisen.


Ovenstående er bl.a. oplyst af Valdemar Holm i 1971.

Læs mere om de maritime erhverv i Dragør.

Scroll to Top