Skolegade

Den lille gade i Store Magleby landsby ligger et stykke fra Store Magleby Skole – men der er alligevel en sammenhæng.

Graverboligen, der ligger i tilknytning til Store Magleby Skole var oprindeligt byens skole. Huset rummer i dag konfirmandstue og kirkekontor. Det blev genopført i 1810 efter en større brand i 1809, der startede i det hus, der lå her.

Op igennem 1800-tallet voksede børnetallet i landsbyen, og derfor måtte man i 1875 opføre endnu en skolebygning.

Samtidig ansætte man yderligere en lærer i et nyoprettet embede, så der nu var to lærere i byen. 

Skolen i Hovedgaden, ca. 1910. Foran huset står andenlærer Ludvig Kofoed.
Skolen i Hovedgaden, ca. 1910. Foran huset står andenlærer Ludvig Kofoed.

Den nye skole kom til at ligge på hjørnet af Skolegade og Hovedgaden og blev kaldt den ”lille” skole. Her gik børnene i skole de første fire år (to år i første og to år i anden klasse).

Derefter kom man de i den ”gamle” skole på Kirkevej, hvor de gik de sidste fire år.

Elever i den "lille" skole på hjørnet af Skolegade 1910-11.
Elever i den “lille” skole på hjørnet af Skolegade 1910-11.

På nordsiden af Kirkevej (hvor Rådhuset nu ligger), var skolens gymnastik- og sportsplads. Her var anbragt et stativ med ribber.

Skolens andenlærer fik bolig i den lille skole på Hovedgaden. Huset kom derfor til at hedde Skolebo.

I 1915 oprettedes en såkaldt forskole i tilknytning til skolen. Det var en slags børnehaveklasse til de mindste elever. Den lå i en bygning med skolestue og lærerindelejlighed et hus på den nordlige side af Kirkevej. Huset blev nedrevet i sidste halvdel af 1950’erne.

Børnetallet blev ved med at vokse i Store Magleby og tiden stillede stadig flere krav til skolernes indretning. Så i 1927 opførtes en ny og mere tidssvarende skole. Det var starten på den nuværende Store Magleby Skole.

Skolebo på hjørnet af Skolegade og Hovedgaden. Foto: Jørgen D. Petersen.
Skolebo på hjørnet af Skolegade og Hovedgaden. Foto: Jørgen D. Petersen.

Læs mere om Store Maglebys skoler

Se billeder fra Skolegade på Arkiv.dk

Læs mere om Skolegade 6/Nordre KInkelgade 19

Scroll to Top