Nordre Væl

Pladsen ved indkørslen til Dragør, ca. 1905.
Pladsen ved indkørslen til Dragør, ca. 1905.

På pladsen mellem Stationsvej, Kongevejen og E. C. Hammersvej lå der oprindeligt et vandhul.

Disse små damme kaldtes i Dragør og Store Magleby for væl. Navnet er muligvis af hollandsk oprindelse.

I 1800-tallet kunne børnene bade i dammen om sommeren og løbe på skøjter om vinteren. Også byens gæs holdt ind i mellem til her.

Omkring 1900 blev etablerede foreningen Dragørs Fremme et lille anlæg på pladsen som et led i bestræbelserne på at gøre Dragør mere attraktiv som turistby.

Den lille dam blev forsynet med en stensætning og anlægget omkring den beplantet.

Ud mod pladsen blev der omkring 1914 opført to villaer for et par af byens kaptajner.

"Lille Peter" står i dag i anlægget ved Enggården. Foto Jørgen D. Petersen.
“Lille Peter” står i dag i anlægget ved Enggården. Foto Jørgen D. Petersen.

Før 2. Verdenskrig blev der bygget et springvand i en betonstøbt kumme.

Her blev opsat en lille figur af den dreng, der holder en fisk som sprøjtede vand ud af munden. Figuren, der formentlig var blevet solgt til lignede springsvandsanlæg andre steder, blev lokalt døbt ”Lille Peter”. 

Figuren er senere fornyet og da pladsen blev omlagt i slutningen af 1960’erne blev skulpturen flyttet til anlægget ved Enggården.

Der var på dette tidspunkt planer om at bygge et nyt rådhus for Dragør Kommune på pladsen, men de blev ikke realiseret. Et skitseforslag til rådhusbyggeriet, blev udført af arkitekt Jens Theilgaard.

Anlægget 1980 efter omlægningen med blomsterbede og -kummer. Foto 1980.
Anlægget 1980 efter omlægningen med blomsterbede og -kummer. Foto 1980.

Pladsen blev igen omlagt og reguleret, og springvandet erstattet af runde blomsterbede, der var forsynet med små kar, hvor der sprang vand op. Karrene forfaldt imidlertid og blev fjernet i 1980’erne.

Pladsen havde ikke tidligere haft et officielt navn, men blev kaldt bl.a. Springvandspladsen og Nordgrønningen. Efter en konkurrence valgte kommunalbestyrelsen navnet Nordre Væl.

Samtidig med navngivningen blev skulpturen ”Dragør-båden” sat op. Skulpturen er udført af billedhuggeren Poul Isbak (1943 – ) og doneret af Ny Carlsbergfonden til Dragør Kommune i 1999. Opsætningen er gennemført med hjælp fra skibsreder Per Henriksen.

Båden står midt i den akse, som dragør-lodserne før i tiden ønskede friholdt for bebyggelse langs Vestgrønningen vest for Dragør by, så de kunne se sømærkerne nord for byen.


Se billeder fra Nordre Væl på Arkiv.dk

Scroll to Top