Over stillehavet i en djunke

Hans Jeppesen Borg var født i Dragør 29. august 1872 som søn af skibsfører Carl J. Borg og hustruen Lise Borg, datter af byens ubestridt største skibsreder H. N. Jeppesen.

Hans Borgs korte liv blev dramatisk og i høj grad præget af uheld.Han endte sine dage på Stillehavet, da han forsøgte at sejle tværs over det store ocean i en kinesisk djunke.

Hans tilværelse i de sidste seks år af hans liv har vi et ret nøje kendskab til gennem de breve, som han sendte hjem til familien i Dragør.

Langt de fleste af brevene til forældrene samt adskillige til brødrene og søstrene er bevaret og danner grundlaget for en bog, som er skrevet af Hans Borgs slægtning, Martin Hans Borg.

Kun 18 år gammel tog Hans Borg eksamen fra navigationsskolen i Nordby på Fanø. Det første kapitel, som skildrer Hans Borgs hjemrejse fra Fanø er for så vidt fiktion, men dog skrevet med baggrund i breve, som han havde sendt hjem fra navigationsskolen. Samtidig udnyttes dette kapitel til at indføre læseren i den unge Hans Borgs baggrund og familieforhold.

Derefter overlades ordet til Hans Borg selv, idet de følgende kapitler med undtagelse af en lille oversigtlig indledning består af uddrag af hans mange breve.

Læs videre:

Læs om Hans Jeppesens bogs stillehavsfærd i artiklen Over Stillehavet i en kinesisk djunke – fra bogen “Danske pionerer på Stillehavet”, der blev udgivet af B. Rosenkilde Nielsen i 1944.L

Hent bogen om Hans Jeppesen Borg udgivet af Dragør Lokalarkiv i 1989.

Scroll to Top