Dyrlæge “Mangepenge”

Dyrlæge Fritz Julius Madsen var søn af værten på Strandhotellet, Lars Madsen, der kom fra Slagelse.

Fritz Madsen købte i 1887 Dragørgård. Han blev kaldt ”mangepenge” og havde et stort pengeskab og en revolver på natbordet. I 1890 var han blandt de højstbeskattede borgere i Dragør, og havde derfor ret til at stemme til landstingsvalgene. Men han mistede mange penge ved Landmandsbankens krak i 1922.

1875 blev han medstifter af Dragør Skibsfører- og Skibsrederforening, han var medinitiativtager til opførelsen af Dragør Kirke og af Amagermuseet.

Men først og fremmest var Madsen formand for foreningen Dragørs Fremme, der var stiftet i 1887, og som i de kommende årtier gjorde en målrettet indsats for at gøre byen attraktiv for turisterne.

Samtidig havde Madsen imidlertid en anden interesse, nemlig at udvikle byens boligkvarterer. Omkring århundredeskiftet udstykkede han gårdens jorder, der lå nord for byen, i Løkken.

Madsen gik på aftægt i 1905 og byggede Villa Engbo (Stationsvej 28). Den nærliggende F. J. Madsensvej er opkaldt efter ham.

Læs et barnebarns erindring om Fritz Julius Madsen

Scroll to Top