Alderdomshjemmet


Ældreforsorg og alderdomshjem var tidligere ikke en offentlig opgave, men som regel overladt til privat velgørenhed. Derfor var det ikke kommunen, men Dragør Borgerforening, der i 1906 tog initiativ til opførelse af et alderdomshjem i Dragør.

Grunden – på hjørnet af Nyby og Kastanie Allé – blev dog stillet til rådighed af byforstanderskabet, og tegningerne udført af arkitekt Christian Christiansen, der også lavede tegninger til Dragør Skole og Dragør Rådhus.

Byggeriet kostede 11.000 kr., som blev skaffet ved frivillige bidrag og en beskeden part af foreningens kontingenter.

Man startede hurtigt en indsamling, men først i 1911 var der penge nok. Allerede den 15. marts 1911 var der grundstensnedlæggelse, og i oktober 1911 stod huset færdigt.

Alderdomshjemmet indeholdt i stueetagen fire værelser med hvert deres lille køkken, på 1. sal to små 2-værelses lejligheder med egne køkkener og under taget var der tørreloft. I kælderen var der indrettet to toiletter, et vaskerum, seks pulterkamre og et mødelokale.

Allerede i 1912 blev haven indrettet med både frugt-, køkken- og prydhave samt terrasse, tørreplads samt pænt indgangsparti.

I 1969 indså man, at hjemmet ikke længere var tidssvarende og bad arkitekt John Freek Petersen om at udarbejde en moderniseringsplan. De fire værelser i stuen blev slået sammen til to 2-værelses lejligheder med toilet og brusebad samt køkken. Hele huset fik centralvarme og varmt vand.

Alderdomshjemmet blev drevet af borgerforeningen indtil 1981. Herefter overtog Dragør Kommune den videre drift. I dag er huset privat beboelse.


Fordyb dig i historien:

Bygningen på Nyby 2008. Foto: Jørgen D. Petersen.

Fordyb dig i historien:

Læs om alderdomshjemmet i Finn Askgaards artikel (Beboer-bladet, 1993) og en fortsættelse af artiklen her.

Læs også om Dragør Kommunes Syge- og Plejehjem “Enggården”

Se billeder af alderdomshjemmet på Arkiv.dk

Scroll to Top