Kilder

Historisk Arkiv Dragør rummer en stor samling af originale arkivalier, som kan være relevante for slægtsforskere. Du kan se en oversigt over dem på www.arkiv.dk. Du er også altid velkommen til at kontakte os, for at høre om vi kan hjælpe,

Historisk Arkiv er offentlig arkivmyndighed for Dragør Kommune og har derfor materiale fra de to kommuner Dragør (1670-) og Store Magleby (1856-). Heri kan der også være materiale af relevans for slægtsforskning, hvis din ane har været i kontakt med kommunen. 

Endvidere har arkivet en samling af fotokopier eller mikrofilm af arkivalier, der befinder sig i andre arkiver, primært i Statens Arkiver. Nedenstående liste er kun et udvalg og er ikke fuldstændig.

Kopier af kilder i Rigsarkivet m.m.

Kirkebøger for Store Magleby Sogn 1640-ca. 1950 (samt transkriptioner 1640-1811).
Kirkebøger for Dragør 1886-ca. 1950.

Folketællinger 1787-

Oeders efterretninger 1771.
Diverse skattemandtaller (1660-) fra 1600- og begyndelsen af 1700-tallet.
Sjællands indrulleringsdistrikt Sørulle 1705

Sjællands indrulleringsdistrikt Aparterulle 1740 – ca.1773.
Søruller 1802-  samt register til Sørulle for Dragør 1802.

I Historisk Arkiv findes transskription af Aparteruller (ordnet alfabetisk) (dækker med 946 indførsler ca.90% af Dragørs mandlige befolkning. Heri også enkelte personer fra Tårnby.

Schoutembedet i Store Magleby (- 1821)

Justitsprotokoller 1809-
Justitsdokumenter 1817-
Politiprotokoller 1813-
Skøde- & panteprotokoller 1814-
Skifteprotokoller 1812-
Skiftedokumenter 1817-
Auktionsprotokoller 1810-

Amager birk (1822-) (fælles med Tårnby sogn)

Justitsprotokoller 1822.-
Justitsdokumenter 1822-
Politiprotokoller 1822-
Domprotokoller 1822-
Skøde- & panteprotokoller 1822-
Realregistre ca.1850-
Skifteprotokoller 1822-
Skiftedokumenter 1822-
Auktionsprotokoller 1822-


Københavns Amts arkiv: (fælles m. Tårnby sogn)

Overamtsrettens protokoller 1663-1777
Overamtsrettens sager 1773-1819
Brandtaksationer 1793-1800
Breve fra diverse embedsmænd 1673-
Breve fra schout og birkedommer i Tårnby 1770-1818. (Dragør Lokalarkiv har kopi af mange af disse breve, som ofte drejer sig om interne trakasserier og bønskrifter).

Sjællands stiftamt

Brandtaksationer 1761-87.

Branddirektoratet

Brandforsikrings- og brandtaksationsprotokoller 1800-70
Brandforsikrings- og vurderingsprotokoller: 1870-

 

Scroll to Top