Fyrvæsen

Det danske fyrvæsen har en helt nøjagtig fødselsdag. Den 8. juni 1560 udsendte kong Frederik den 2. en bestemmelse om, at der skulle etableres en afmærkning af sejlruten mellem Skagen og Falsterbo, ved hjælp af fyr og søtønder.

Selv om man tidligere havde kendt til afmærkning af farvande, var det første gang i verden, at en vigtig sejlrute blev afmærket på denne måde.Dermed blev sejlruten forbi Dragør den første i landet, hvor skibene fik fyrbelysning at navigere efter.

Initiativet til til oprettelsen af fyrvæsenet var dog ikke kongens, men skyldtes et pres fra især hollandske skippere, der ønskede at få afmærket sejlruten.

Kort tid efter etableringen af fyrvæsenet, fik en mand i Dragør tilladelse til at drive “blusseri”, for at vejlede de søfarende. Blusset er formentlig blevet tændt på Blushøj.

Igennem århundreder blev fyrene mere og mere avancerede, og man blev i 1800-tallet også i stand til at udlægge fyrskibe på det åbne hav. Sådan ét kom fra 1837 til at ligge ved den sydIige indsejling til Drogden Rende.

I 1870’erne blev der opsat to fyr nord for Dragør, som skulle lede skibsfarten fra Hollænderdybet og ind i Drogden RendeDe to fyr fungerede dog kun i nogle få årtier, da de blev afløst af det faste fyr på Nordre Røse ud for Kastrup.


Fordyb dig i historien:

Læs mere i Dragør Lokalarkivs temaartikel om fyrene omkring Dragør

Læs om fyrene i Drogden her

Læs Finn Askgaards artikel om Dragør Søndre Fyrtårn og om omdannelse til vandtårn (Beboer-bladet, 1992)

Se billeder af fyrtårne og fyrskibe omkring Dragør på Arkiv.dk