Missionshuset

I marts 1875 oplevede Dragør en religiøs vækkelse, som fik afgørende betydning for byens videre udvikling.

Det skete, da den 21-årige frimissionær Peter Blomberg kom til byen. Hans store betydning gør sig især gældende ved, at det er ham der – allerede kort tid efter sin ankomst – fremfører tanken om, at der burde bygges en kirke i byen. Den stod færdig i 1885.

Peter Blomberg

I midten af 1890’erne var den bygning, hvor kredsen omkring missionær Blomberg mødtes, i en så dårlig forfatning, at man var nødsaget til at finde andre lokaler til de kristelige aktiviteter. Derved opstod tanken om at bygge et missionshus.

Og i begyndelsen af 1896 nedsattes en ny komité til at forestå pengeindsamling og projektering.

Den må have arbejdet hurtigt og effektivt, idet huset stod færdigt og blev taget i brug 1. december 1897 ved en større indvielsesfest.

Børnene mødtes også i missionshuset. Her er børneklubben “Daggry” i 1910. På billedet ses bl.a. missionær Inger Walløe (længst til venstre) og fru Dahl (til højre), der var bestyrer af missionshuset.

Missionshuset blev meget hurtigt rammen om en vidt forgrenet mødevirksomhed og adskillige foreningsaktiviteter, som også omfattede de yngre generationer.

I mangel af egnede lokaler i tilknytning til Dragør Kirke, blev netop missionshuset gennem generationer hjemsted for kirkens menighedsliv.

Med indretningen af sognegården på kirkens grund i 1988 flyttedes alle aktiviteter dertil. Huset blev i 1996 solgt til private, hvorefter der blev indrettet klinik for fysioterapi og fitnesscenter i huset.


Fordyb dig i historien:

Læs mere i Lis Thavlovs artikel om Dragør Missionshus

Se uddrag af Peter Blombergs erindringer

Læs Peter Blombergs artikel om starten på missionsarbejdet i Dragør: Morgensol genlys i kvæld (1926)

Læs Cornelius Adrian Petersen erindring om Blomberg

Se billeder af missionshuset på Arkiv.dk

Scroll to Top