Spørgsmål og svar om Historisk Arkiv Dragør

Hvornår er arkivet åbent?
Arkivet har en fast åbningstid om tirsdagen fra 10.00 til 14.00. Her er der personale til stede, som kan vejlede i brugen af arkivalierne. Det er også i dette tidsrum, du kan indlevere historisk materiale til arkivet.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil indlevere materiale til arkivet?
Hvis du har historisk materiale, som du vil tilbyde til arkivet, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også komme forbi i vores åbningstid om tirsdagen mellem 10.00 og 14.00.

Tager arkivet mod alt?
Historisk Arkiv er lokalsamfundets fælles hukommelse. Vi modtager med glæde arkivalier, billeder o.lign., der kan fortælle om Dragørs og Store Maglebys historie og det liv, der er levet her. Men det sker altid efter en konkret vurdering af, hvordan det kan bruges i eftertiden. Du kan læse om retningslinjerne i arkivets indsamlingspolitik.

Hvad sker det med materiale, jeg overlader til arkivet?
Du skal underskrive en aftale om overdragelsen, hvor der bl.a. står hvilke betingelser der gælder for publikums brug af materialet. Vi opretter altid en indkomstjournal, så vi ved hvem materialet kommer fra. Vores journal går helt tilbage til 1960’erne. Efter journaliseringen bliver materialet registreret, og da denne proces er detaljeret og omhyggelig, kan der godt gå tid, inden den er afsluttet. Hvis vi har fået lov, digitaliserer vi i mange tilfælde arkivalier, fotos m.m. og stiller dem til rådighed via Arkiv.dk.

Hvem ejer egentlig Historisk Arkiv?
Arkivets samlinger er ejet af Dragør Kommune. Det gælder både de arkivalier, som udspringer af kommunens administration og dem, der er indleveret til os af private. Det offentlige ejerskab til arkivalierne sikrer, at der altid er offentlig adgang til dem. Siden 2020 har Museum Amager haft en overenskomst med Dragør Kommune om selve driften af arkivet.

Jeg kan ikke komme på arkivet i åbningstiden – hvad gør jeg så?
Hvis du har brug for at se materiale fra arkivet, så kontakt os. Vi kan som regel finde et tidspunkt, hvor du kan besøge arkivet, når det passer sig. Du kan desuden se en stor del af arkivets indhold på Arkiv.dk fra enhver computer med internetadgang.

Kan jeg få en kopi af arkivets materiale?
Som regel kan du sagtens få en kopi til personligt brug og i mange tilfælde kan du selv hente den, hvis du logger dig ind på Arkiv.dk. Skal du bruge kopier af arkivmateriale til kommercielt eller professionelt brug, f.eks. til en publikation eller hjemmeside, skal vi lave en aftale om det. Det betyder, at vi skal vide hvor og til hvem materialet publiceres.

Jeg skal i gang med en større opgave om lokalhistorie – kan jeg få hjælp?
Du er velkommen til at booke arkivaren eller en museumsinspektør, hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med et projekt om lokalhistorien.

Jeg er slægtsforsker – hvordan kan jeg bruge arkivet?
Historisk Arkiv Dragør har meget materiale, som kan bruges af slægtsforskere. Hvis du har spørgsmål om din egen families historie i Dragør eller Store Magleby, så hjælper vi gerne. I mange tilfælde kan vi scanne relevante dokumenter eller billeder. Arkivet har kontakt med rutinerede slægtsforskere, som hjælper os med at hjælpe dig.

Jeg skal undervise i lokalhistorie – hvordan kan jeg bruge arkivet?
Vi samarbejder med Museum Amagers skoletjeneste, som allerede har en række tilbud til undervisere.

Hvad gør arkivet for at overholde persondatareglerne?
Historisk Arkiv lever op til lovgivningen og til Datatilsynets vejledning om registrering af personlige oplysninger om beskyttelse mod utilsigtet adgang til personfølsomme oplysninger i arkivalierne. Derfor har publikum ikke adgang til vores magasiner og hvis du har brug for at se materiale i arkivet, bliver det taget frem af de ansatte personale. Se også vores side om behandling af persondata.

Hvorfor har arkivet været lukket?
Arkivet har været lukket fra 1.7. – 15.11.2023 for at indhente efterslæb med registrering og for at nyindrette opstillingen af vores samlinger. Samtidig er en del af vores arkivalier overført til fjernmagasin. Nyindretningen var bl.a. nødvendig efter at vores lokaler blev ombygget for et par år siden.

Er lukkeperioden blevet brugt til at kassere arkivalierne?
Dragør Kommunes Børne- Fritids- og Kulturudvalg har besluttet, at vi ikke må kassere arkivmateriale, som er indleveret til arkivet af private, foreninger, virksomheder o.lign. Men vi har gennemgået det, for at sikre at det, vi har registreret, svarer til hvad der ligger i arkivæskerne. Samtidig arbejder vi løbende på at give bedre mulighed for at finde de historiske kilder via Arkiv.dk. Når det gælder de arkivalier vi opbevarer fra Dragør Kommunes administration, foretager vi i visse tilfælde kassation efter de regler, der gælder i Arkivloven. Dragør Kommune har i mange år haft en praksis for at bevare mere, end loven foreskriver, så Dragørs historie kan beskrives bedst muligt.

Kan jeg aflevere arkivmateriale til frivillige med tilknytning til arkivet?
Arkivalier, billeder m.m. skal altid afleveres til museets eller arkivets personale. Det gælder også genstande, som tilbydes til Museum Amager.

Er det bedre at overdrage arkivalier til private samlere?
Historisk Arkiv er en offentlig institution, og det materiale vi opbevarer er ejet af Dragør Kommune. Hvis du overdrager historisk materiale til Historisk Arkiv Dragør, er du sikker på, at det bliver behandlet professionelt og bevaret for eftertiden og kan bruges af publikum, hvis du giver lov til det. Vi følger retningslinjerne for arkivets drift, som er anbefalet af Sammenslutningen af Lokalarkiver. Vi gør materialet (eller oplysninger om det) til rådighed for alle på www.arkiv.dk. Derfor anbefaler vi ikke, at du overlader materiale til private samlere, foreninger m.m.

Kan jeg blive frivillig på arkivet?
Arkivet har en lille gruppe frivillige, der hjælper os i vores arbejde. Vi vil gerne udvide kredsen af arkivets medhjælpere. Derfor tilbyder vi at du kan være med i en af vores arbejdsgrupper, som skal være med til at hjælpe med arkivarbejdet. Forudsætningen for at kunne arbejde på arkivet er, at man underskriver en erklæring om tavshedspligt og indgår en aftale om, hvad man hjælper arkivet med.

Udkommer “Kikkenborgen” igen?
Vi har desværre ikke i øjeblikket ressourcer til at udgive den lokalhistoriske årbog “Kikkenborgen”, som vi gjorde tidligere. Til gengæld udsender vi med mellemrum hæfter med lokale historier i serien Kilder til Dragørs historie. De kan downloades gratis, men hvis du hellere vil have en kopi i hånden, kan hæfterne købes på arkivet.

Hvad er Foreningen Kikkenborgen?
Ét enkelte år blev årbogen “Kikkenborgen” teknisk set udgivet af en forening, der blev startet med det formål at udgive den. Nu er foreningens navn overtaget af en interessegruppe på Wiedergården, som arbejder uafhængigt af arkivet. Du kan kontakte foreningen her.

Hvad er Dragør Lokalhistoriske Forening?
Siden 1995 har Dragør haft en lokalhistorisk forening, der primært har tilbudt medlemmerne foredrag og andre arrangementer. Foreningen er uafhængig af arkivet og er ikke i sig selv et arkiv. I foreningens vedtægter står der, at lokalhistorisk materiale videreformidles til arkiver eller museer, hvor det kan opbevares bedst muligt. Fra 2024 har foreningen dog meddelt, at de ikke ønsker at samarbejde med Historisk Arkiv Dragør.

Hvad er arkivrådet?
Arkivet har som et af de få steder i landet i mange år haft et brugerråd (tidligere “Lokalarkivrådet”). Arkivrådet er genetableret i 2024 og har repræsentanter for foreningsliv, arkivets brugere og kommunalbestyrelsen.

Hvordan startede Historisk Arkiv?
Arkivet er grundlagt i 1962 og dermed et af landets ældste. Grundlæggeren var daværende biblioteksleder Knud Pallesen og arkivet blev derfor tilknyttet Dragør Bibliotekerne. Gennem tiden har det især været faguddannede bibliotekarer, der har arbejdet på arkivet og fra 1990’erne har også interesserede borgere på frivillig basis kunnet bidraget til arkivarbejdet. Du kan læse hele arkivhistorien her.

Hvad med mødelokalet i Det Gamle Rådhus – kan jeg bruge det?
I arkivets bygning i Dragør Gamle Rådhus, er der et mødelokale med plads til max. 30 personer. Lokalet kan lånes af foreninger o.lign. i Dragør Kommune. Du kan booke lokalet ved at kontakte arkivet.

Scroll to Top