Fælledvej

Vejen fra Store Magleby til byens fælled på det sydvestlige Amager.

I begyndelsen hed vejen Nyvangsvejen, fordi den løb langs med diget, der afgrænsede den ene af Store Maglebys vange, Nyvang. Vejen er også blevet kaldt ”Gangen”.

Oprindeligt blev vejen anlagt og vedligeholdt af bønderne i Store Magleby, men blev fra 1868 overtaget af kommunen som offentlig vej.

Gården Bachersmindes bygninger blev opført omkring 1872.

Tidligere lå gården i Store Magleby landsby, men flyttede som én af de første ud på Fælleden, som det vidtstrakte område sydvest for byen kaldtes.

Da gården blev bygget, hed ejeren Crilles Petersen Bacher.

Han var efterkommer efter en lang række af bønder, der alle bar navnet Bacher, som er ét af de karakteristiske slægtsnavne man stadig finder på Amager.

I 1904 blev Bachersminde overtaget af mælkeforpagter Chresten Hansen. Han opførte gården ret store svinestald

Scroll to Top