Thimandsvænget

Vejen er formentlig opkaldt efter Pieter Pietersen Thimann.

Han var gårdmand i Store Magleby, og havde gården på hjørnet af Skolevej og Nordre Kinkelgade.

Måske stammer navnet Thimann helt tilbage fra 1500-tallet, hvor ti mænd fra Store Magleby dannede et laug, som forpagtede ladegården i Tårnby.

I begyndelsen af 1800-tallet arvede Thimann en jordlod på markerne øst for Store Magleby. Den lå mellem Slørvej og Nordre Dragørvej – altså lidt nord for, hvor Thimandsvænget ligger i dag. Marken kaldtes for Thimandslodden.

Pieter Thimann var født i Dragør i 1769 som oldebarn af Jan Petersen Timann og Neel Jacobsens på Kongevejsgården. Oldefaderen har givet navn til Jan Timanns Plads og oldemoderen er den kvinde, som Neels Torv er opkaldt efter.

I 1797 blev Pieter Thimand gift med Ehm Isbrandts. Hun var datter på nabogården på hjørnet af Skolegade og Hovedgaden. Da de flyttede sammen hos Pieter efter brylluppet, skulle hendes ting altså ikke bæres mange meter.

Parret fik ikke nogen børn, og da Ehm døde i 1829, flyttede Pieter ind på Hollændergård, lidt længere oppe af Hovedgaden. Her boede han på aftægt, altså i en slags “pensionistbolig”.

Bebyggelsen på Thimandsvænget blev opført i starten af 1970’erne, da kvarteret langs Hartkornsvej nord for Kirkevej blev udbygget.

Alléenlyst kort før gården brændte i 1971. Foto: Svend Jans.

Jorden blev udstykket fra gården Alléenlyst, der lå ud til Kirkevej. Gården brændte i 1972 og derefter var der plads til en ny bebyggelse, hvor den havde ligget. Det er stadig muligt at se et par af træerne i den gamle allé, der førte fra Kirkevej ned til gården.

Da vejen skulle navngives, foreslog kommunalbestyrelsen først navnet Allélyst, men det blev ret hurtigt ændret til Thimandsvænget.

Thimandsvænget fotograferet af Dirch Jansen omkring 1980.
Thimandsvænget fotograferet af Dirch Jansen omkring 1980.
Scroll to Top