Krige og besættelse

Dragør og Store Magleby har gennem tiden været ramt af krigshandlinger og givet plads til nogle af de befæstningsanlæg, som har skulle beskytte hovedstaden.

I dag er der kun få militære anlæg tilbage, men endnu står de store søforter, Dragørfortet og Kongelundsfortet, som minde om fortidens forsvar.


Fordyb dig i historien:

Krig og forsvar frem til 1800-tallet

Læs om dragonen Mikkel Skov, der forsøgte at standse den svenske konges flugt under krigen i 1658.

Læs om krudthusene i Dragør der blev opført i 1780’erne.

Se billeder af krudthusene på Arkiv.dk

Læs om englandskrigene 1807-1814 og de batterier, der blev opført dengang.


Københavns Befæstning og 1. Verdenskrig

Læs om Amager under 1. Verdenskrig

Læs om Dragørfortet

Læs om befæstningen langs Amagers kyst under 1. Verdenskrig

Hør om sikringsstyrken på Saltholm (fra minuttal 9:30 til 15:00)

Se billeder af soldater i sikringsstyrken på Arkiv.dk


Besættelsestiden 1940-1945

Læs om Dragør og Store Magleby under Besættelsestiden 1940-1945

Se arkivets temaside om de danske jøder, der flygtede til Sverige i 1943.

Læs om de engelske tropper der kom til Amager i maj 1945 (engelsk tekst).

Se billeder fra Besættelsestiden i Dragør og Store Magleby på Arkiv.dk

Scroll to Top