Dragørs sidste byfoged


Carl Wilhelm Constantin Lund
blev født i 1840.

Fra Kastrup kom han i begyndelsen af 1860’erne til Dragør, hvor han giftede sig med Trein Espensen.

Lund arbejdede som skibstømrer, men blev kendt for en lang række tillidshverv. Han var Dragørs byfoged fra 1900-1910, og blev den sidste foged i byen.

Da Byforstanderskabet blev omdannet til en kommunalbestyrelse i 1910, fortsatte Lund som dennes formand.

Lund boede hele sin tid i Dragør i Strandgade 13.

Læs mere om Carl Wilhelm Lund

Amagerbladet 2.3.1911
Dragør Posten 3.10.1930

Scroll to Top