Færgefart til Sverige

Færgefart i 1930’erne
I 1934 indledtes en sommerfærgerute mellem Dragør og Limhamn. To både sejlede på ruten: ALEXANDRA, der var en svensk turbåd, ejet af Nordisk Rute og Färgetrafik, og DRAGÖR, der var ejet af Aktieselskabet ”Dragør-Limhamn Færgen”, et konsortium bestående af flere dragørborgere.

Den 5. juli 1934 sejlede den første tur med Dragør med særligt inviterede gæster. Først sejlede man fra København til Dragør, hvor skibet blev modtaget med taler. Derefter fortsatte færgen til Limhamn, hvor et mandskor tog imod. Med en ny gruppe gæster fra Sverige sejlede man tilbage til Dragør, hvor man blev opvartet på Strandhotellet. Her talte skibsreder Albert Jensen om venskabet mellem de to broderfolk.

Limhamn-færgen sejlede 3-5 daglige sejladser i begge retninger. Uden for skoleferien kun om søndagen og efter aftale. Aktieselskabet Dragør-Limhamn Færgen havde ambitiøse planer om at kunne indsætte en egentlig bilfærge med plads til op til 5 personbiler og 198 passagerer på ruten.

Ved Danmarks Besættelse i 1940 måtte ruten indstilles.

Bilfærgen i 1960’erne
I 1958 foreslog ”Dampskibsselskabet Øresund A/S” at indsætte en bilfærge mellem Dragør og Limhamn. Selskabet blev drevet af de danske og svenske statsbaner.

For Dragørborgerne kom initiativet som et lyn fra en klar himmel. De var skrækslagne ved tanken om tunge lastbiler og bustrafik lige på kanten af den gamle by. Borgerne ønskede et offentligt møde om sagen og skrev læserbreve i aviserne

Nogle borgere mødtes også privat og tog initiativ til oprettelsen af et tværpolitisk parti (Liste T), hvis mål var at bekæmpe færgen og arbejde for byens bevaring. Ved kommunalvalget i 1962, fik Liste T et mandat i kommunalbestyrelsen.

Et flertal i kommunebestyrelsen og en del borgere i byen anså dog færgen som en mulighed for at få indtægter til havnen og forøget handel i byen.

Et afgørende spørgsmål var tilkørselsvejen til færgen. Derfor udarbejdede Dragørs Bykulturelle Udvalg nogle forslag om sagen til Dragør Kommunebestyrelse i august 1959. Her omtaltes både parkeringsmulighederne i forbindelse med den projekterede færge og til- og frakørselsforhold i forbindelse med færge og by. Problemet var, at for at lede færgetrafikken væk fra den gamle by, blev man nødt til at ofre et fredet område.

Efter nogle begyndervanskeligheder sejlede “M/S DRAGØR den første tur fra Limhamn til Dragør den 8.4.1960.

Færgen sejlede var 5 dobbeltture om dagen og overfartstiden var 50 minutter. Der var plads til 300 passagerer, 7 lastbiler og 15 personbiler. I juli 1960 blev søsterskibet M/S LIMHAMN indsat og dermed kunne der sejles 14 ture om dagen.

I 1963-1964 viste flere selskaber interesse for besejling af Dragør. Der var bl.a. forslag om en bilfærge mellem Dragør og Malmø og en mellem Dragør og Rønne. De nye ruter ville kræve udvidelse af havnen, og Kommunalbestyrelse udskrev en konkurrence med en præmie på 50.000 kr. om udformningen af en ny færgehavn. Men på grund af mange protester blev sagen opgivet.

I maj 1967 blev færgen M/S SALTHOLM sat i drift. Den havde samme kapacitet som DROGDEN og nu kunne der sejles 52 ture om dagen. På grund af den øgede trafikmængde ønskede man et ekstra færgeleje i Dragør, så der kunne indsættes nye og større færger til afløsning af de to ældste på ruten.

I december 1967 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle etableres to nye færgelejer syd for den gamle havn. Men der var mange protester mod projektet. Færgemodstanderne kunne ikke se behovet for udbygning af færgehavnen, og de pegede på, at der stadig ikke var fundet en løsning på problemet med afviklingen af trafikken til og fra færgen.

I 1972 var passagertallet steget, og derfor blev den femte færge, M/S SCANIA indsat på ruten. I 1978 slog en betænkning fast, at hvis der ikke blev bygget en fast forbindelse over Øresund, kunne man i år 2000 forvente at færgen mellem Dragør og Limhamn skulle overføre 650.000 personbiler. Det ville kræve en udbygning af færgelejet, og derfor blev diskussionen om den upopulære omfartsvej genoplivet.

Færgernes sidste år
En omfartsvej syd om Dragør og Store Magleby blev i mange en del af diskussionen om færgeforbindelsen til Sverige. Liste T, som nu besatte borgmesterposten, ønskede ikke den sydlige omfartsvej. Der blev peget på, at færgen kunne flyttes til Kastrup.

Selv om et flertal i kommunalbestyrelsen oprindeligt støttede færgens forbliven i Dragør, ændrede en del medlemmer deres standpunkt efter et borgermøde, og dermed var Dragørs holdning nu den, at færgen burde lægges i Kastrup i forbindelse med Amagermotorvejen.

I 1980’erne arbejdedes der med planerne om en fast forbindelse til Sverige. Den blev besluttet i 1991, og dermed kunne man i Dragør tælle ned til den dag, hvor færgen ville sejle sin sidste tur. Færgedriften fortsatte imidlertid næsten helt ind til bro og tunnel stod færdige.

Presset på færgeruten steg fortsat og i 1996 indsattes en stor katamaranfærge, Felix, der erstattede HAMLET og OFELIA. FELIX kunne gennemføre op til 22 ture pr. dag. Katamaranen gav anledning til massive borgerprotester på grund af gener fra støj og hækbølger.

Et halvt år inden Øresundsforbindelsen åbnede, sejlede SCANIA og FELIX i oktober 1999 for sidste gang fra Dragør. Der var et ønske fra flere sider om, at en midlertidig færge kunne indsættes, indtil broen åbnede, men det blev ikke til noget.

Tekst: Cherine Munkholt


Fordyb dig i historien:

Læs mere om færgefarten i Lis Thavlovs artikel Dragør og denne hersens færje (2000).

Læs om de tidligste planer om en færgerute mellem Dragør og Limhamn i: Amagerbladet 2.9.1960

1934-1940:

Se Sommerfartplan 1934 og Sommerfartplan 1939

Læs en Avisartikel om en færgetur i 1930’erne

Efter 1960:

Se Sejlplaner og annoncer fra Dragør-Limhamnfærgerne fra 1960-1999

Se en brochure om færgen Ofelia

Læs hvad en svensk avis skrev, da færgen fra Dragør åbnede i Arbetet 7. april 1960

Læs Poul Dichs kritiske artikel i Amagerbladet i maj 1960: Man gjorde en by fortræd

Se billeder fra færgefarten gennem tiderne på Arkiv.dk

Scroll to Top