Peter Petersens Allé

Sammen med de andre veje i området (Sophus Falcks Allé, Jægervej m.fl.) blev grundene ved vejen udstykket omkring 1926.

Vejen har fået navn efter gårdejer Peter Petersen (1865-1930) på gården Aldershvile. Han var sognerådsformand 1909-1917.

Han kom oprindeligt fra Pedersminde på Nordre Dragørvej som havde et stykke jord syd for Kirkevej. Det arvede Peter Petersen og lod det i 1909 udstykke.

I første omgang solgtes et par parceller på vejen Vesterled, tæt op ad Wieders Væveri. Det hed i en klausul i skøderne, at der ”ingensinde på den må opføres dampskorsten eller anlægges fabrik eller i øvrigt drives nogen form for virksomhed som ved røg, larm eller ilde lugt kan blive generende for de omboende”.

Der skulle altså være tale om villabyggeri – man ønskede ikke mere industri, end der var i forvejen!

Området, der tidligere havde været brugt af byens blegere, var eng. Da Dragørfortet blev bygget i årene før 1. Verdenskrig, hentede man muldjord herfra til at lægge på skrænterne, så der kunne plantes græs. Der var altså ikke tale om den allerbedste landbrugsjord.

Efter at der var solgt et par grunde på Vesterled gik salget øjensynligt i stå i en længere årrække. Først i 1926 anlægges Sophus Falcks Allé.

I salgsannoncen hed det bl.a., at grundene lå tre minutters gang fra Dragør Station og fem minutter fra stranden. ”Grundene ligger isoleret, meget smukt, og i læ for de barske og østlige og nordlige vinde men åben for sol og luft fra syd og vest.”.

Man slog også på, at grundejerne havde adgang til anlægget, der lå lige ved siden af. Det havde alle andre borgere – og i tusindvis af udflugtsgæster om sommeren nu også. Videre hed det: ”Færdes man på arealet en forårsmorgen, har man her en pragtfuld lærkesang og man vil se flokke af agerhøns flyve op. Om aftenen hører man nattergalens fløjtetoner og ser solen gå ned over Kongelunden.

Scroll to Top