Jan Timanns Plads

Jan Timanns Plads hed tidligere – sammen med Toldergade – Toldbodgade. Det var det strøg, der i sildemarkedstiden førte ned til toldboden og havnen.

Pladsens østlige side var tidligere en af Dragørgårds udlænger, og gårdens møddingssted har formodentlig befundet sig her på pladsen vis-a-vis Kongevejsgårdens mødding på det nuværende Neels Torv.

Personen, som har lagt navn til den lille plads, var gårdmand Jan Pedersen Tiemann på Kongevejsgården.

Inden han blev gårdmand, var han almindelig dragørskipper og stammede fra Kampensgade 3.

Han havde været så heldig i 1708 at blive gift med en datter fra Kongevejsgården.

I 1738 blev han valgt til byens foged, fordi han både kunne accepteres af schoutstyret i Store Magleby som gårdmand og af dragørerne som forhenværende skipper.

Fogedembedet klarede han godt i de første år, men i slutningen af 1740’erne kom der fra amtets side stærk kritik af hans virke. Der var blandt andet klage over, at han ikke meddelte til amtet, når der var skib på grund.

At han endvidere havde ladet et dødt menneske begrave ude på fælleden, var aldeles uforsvarligt. Amtmanden kom derfor jævnligt med truslen om at lade ham afsætte fra fogedembedet.

Tiemann døde imidlertid i august 1749, inden amtmanden fik gjort alvor af sin trussel.

Læs mere om:

Jan Timanns Plads 1-5

Jan Timanns Plads 6