Dragørs berømte bygmester

Snedkermester Johan Hendrich Blichmann kom til Dragør omkring 1776..

Han var født i Randers som søn af en skrædder og giftede sig omkring 1770 med Kirsten Marie Jensdatter. Blichmann døde i Dragør i 1815.

En af Blichmanns originale bygningstegninger, der er bevaret i Historisk Arkiv Dragør.
En af Blichmanns originale bygningstegninger, der er bevaret i Historisk Arkiv Dragør.

De huse Blichmann opfører i Dragør, er murstensbyggeri med tegltag og repræsenterer dermed en type bygninger, der er præget af velstand blandt en del af byens befolkning.

Blichmann har i Dragør bygget en del huse, heriblandt nogle af de toetages “skipperhuse”, som der findes i byen. Han stod også for tegningerne til kroen i Strandgade, bageribygningen Strandstræde 8, Zytfensgade 4-6 og Vestgrønningen 18, hvor Dragør Bibliotek har til huse.

Populært kaldes typen lokalt for “Blichmann-huse”.

Men de viderefører også de bygningsmæssige traditioner, der var i Dragør før han kom til byen. Tegningen, der er gengivet herover, viser ét af Blichmanns huse i Dragør, nemlig Strandgade 16. Til sammenligning et foto af huset, som det ser ud i dag.


Fordyb dig i historien:

Læs mere om Blichmanns liv

Se Blichmanns liv år for år

Se personalhistoriske oplysninger om Blichmann og hans børn

Læs Poul Dichs artikel om Blichmann i Dragør Nyt 1978

Læs Hanne Bendtsens artikel om Blichmanns byggeri af Dragør Kro

Gå til siden om Blichmanns skipperhuse i Dragør

Se flere af Blichmanns tegninger på Arkiv.dk

Scroll to Top