Dragørs berømte bygmester

Snedkermester Johan Hendrich Blichmann kom til Dragør omkring 1776..

Han var født i Randers som søn af en skrædder og giftede sig omkring 1770 med Kirsten Marie Jensdatter. Blichmann døde i Dragør i 1815.

Blichmann har i Dragør bygget en del huse, heriblandt nogle af de toetages “skipperhuse”, som der findes i byen. Han stod også for tegningerne til kroen i Strandgade, bageribygningen Strandstræde 8, Zytfensgade 4-6 og Vestgrønningen 18, hvor Dragør Bibliotek har til huse.

De huse Blichmann opfører i Dragør er murstensbyggeri med tegltag og repræsenterer dermed en type bygninger, der er præget af velstand blandt en del af byens befolkning. Populært kaldes typen lokalt for “Blichmann-huse”.

Men de viderefører også de bygningsmæssige traditioner, der var i Dragør før han kom til byen. Tegningen, der er gengivet herover, viser én af Blichmanns huse i Dragør, nemlig Strandgade 16. Nedenfor ses huset, som det ser ud i dag.

Se flere af Blichmanns tegninger på Arkiv.dk

Dragør Læs Poul Dichs artikel om Blichmann i Dragør Nyt 23.2.1978

Læs Gunvor Petersens artikel om skipperhusene i Dragør