E.C.Hammersvej

E. C. Hammersvej er en forholdsvis ny vej. Den sydlige ende hed tidligere Vestgrønningen nr. 2-6, men fik dette navn ændret omkring 1930 i forbindelse med, at denne vejstump blev koblet sammen med en nyanlagt nordlig vejdel hen til Løkkevej.

Den person, der har lagt navn til vejen, Emil Christian Hammer, var søn af den første fyrskibsfører på Drogden fyrskib, P. P. Hammer, som boede i “Højerup”, Stationsvej 2-6, fra 1837 til 1842.

Da Dragør kirke blev bygget i årene 1882-85, skænkede E. C. Hammer og hans bror, Viggo Hammer, en del penge og inventat til kirken. Bl.a. de to store lysekroner.

Viggo havde grundlagt en stor tømmerhandel i København og Emil var efter en uddannelse som styrmand rejst til USA, hvor han blev forretningsmand. Inden sin død i 1894 blev Emil Hammer både dansk konsul i Boston og ridder af Dannebrog.

I 1929 ville Dragør Kommune opkalde en vej efter Viggo Hammer, for at hædre ham for hans indsats for at skaffe inventar til kirken, men Viggo mente, at æren skulle tilfalde hans bror, Emil. Det var nemlig ham, der havde betalt de 4.000 rigsdaler, som lysekronerne havde kostet.

Derfor fik den lille vej, der var blevet udlagt som forbindelse til det nye villakvarter nord for bykernen, navn efter Emil Christian Hammer – der for længst havde forladt Dragør til fordel for en karriere på den anden side af Atlanten.

Læs mere om:

E.C.Hammersvej 3

E.C.Hammersvej 5

 

Scroll to Top