Bjergerlav 11

 

Husets beboere i 1700- og 1800-tallet
Det er formodentlig her, at byens anden rebslager, Jørgen Mathiesen, havde sit virke. Hans forgænger, Guttorm Larsen, holdt formodentlig til henne i Strandgade 5.

Jørgen Mathiesen fik i 1756 skøde på et hus og reberbane. I en husejerfortegnelse fra 1759 står han anført som ejer af et fem-fags hus, der ud fra placeringen på listen må have ligget i – eller snarere med adgang fra – von Ostensgade. Det kunne være Bjergerlav 11, matrikel nr. 96 med adgang fra en smøge mellem matrikel nr. 101 og 102 (von Ostensgade 8), som var bygget forskudt for hinanden.

I 1764 havde han imidlertid bygget sig et nyt hus på otte fag med værksted ude på fælleden, nærmere betegnet Engvej 2/Kastanie Allé 1, matrikel nr. 6 (det senere ”Elisenborg”), hvorefter han i 1765 gik fallit.

I løbet af 1767 blev virksomheden overtaget af en ny rebslager, Andreas Nielsen, som formodentlig har skullet bruge nogen tid på at flytte og afvikle det gamle rebslageri, så huset kunne bruges til andet formål.

Den første ”privatperson”, man herefter kan finde tilbage til på denne adresse, er skibstømrer og matros Peder Andersen Steen. Han var født 1742 ude i Strandstræde 37.

Som ungt menneske stod han i lære hos skibstømmermester Ole Gad inde på Christianshavn, men i 1762 blev han beordret hjem til Dragør for at møde til sessionen her.

I 1770 blev han gift med en enke, Karen Simonsdatter, og det var nok i den anledning, at han flyttede ind her. Karen var ikke her fra sognet, og hun døde allerede fire år efter uden at efterlade sig arvinger.

I 1776 havde Peder fundet sig en ny kone, Anne Jensdatter, som også var en fremmed. Hun fødte to døtre, Pernille og Karen.

Peder Andersen Steen døde i 1806. Herefter fik Anne sig en logerende, styrmand Niels Jensen Finne, som tidligere havde boet til leje henne på Hollandsfed 1. I 1810 solgte Anne sit hus til ham. Formodentlig er hun derefter flyttet væk.

Niels Jensen Finne var født 1773 på Hollandsfed. Han blev gift første gang 1803 med Sidse Per Mortensen, som døde i 1804 efter en tvillingefødsel. I 1806 giftede han sig med Jens Nielsen Sundbyes datter Ane, men hun fødte ingen arvinger.

Efter hendes død i 1813, giftede Niels sig med en pige, Dorthe Martins, som ikke var her fra sognet. Heller ikke i dette ægteskab kom der børn.

Niels døde i 1819. Dorthe fortsatte sin tilværelse her i huset som enke og ernærede sig ved at væve. I 1865 gik huset på andre hænder.

Scroll to Top