Bjergerlav 3

Husets beboere i 1700-tallet
Her i Bjergerlav 3 finder man i 1730’erne Christian Nielsen Wochmann.

Han blev gift i 1734 med en pige fra Store Magleby, Leudo Pieter Wunder. Det har nok været i den anledning, at han lod dette seks-fags hus opføre.

Christian Wochmann stammede fra Badstuevælen 12, var skipper af profession og var søn af byens tidligere skriver, Niels Jensen Wochmann.

I 1746, da han var 35 år, fik han stillingen som skoleholder i Dragør. Hans praktiske kundskaber var dokumenteret i og med, at han kunne navigere et skib og tilmed havde en smuk håndskrift. Hans åndelige kundskaber gav provsten ham attest på.

I hans ansættelsesvilkår blev det præciseret, at han skulle undervise børnene ”udi kristendom og børnelærdom samt udi regning, læsning og skrivning og således derved og udi hans opførsel sig forholde som en kirkelig ærlig og retskaffen skoleholder egner og anstår”.

Skoleholderembedet har næppe været så lukrativt som det at være skipper, men måske har Wochmann lidt af søsyge og derfor ikke elsket livet til søs.

Da byskriverembedet blev ledigt, fik han dette som en bibeskæftigelse. Hans smukke, lidt ”skolemesteragtige” håndskrift fyldte herefter byens protokoller. I bjergningsregnskabsbogen, hvor den tidligere skriver af og til kommenterede årets udbytte med et vers, indledte Wochmann i samme stil:

I formands fodspor jeg næppe træde tør
at fatte udi rim det en poet tilhør,
jeg dog så skrive vil og bede Gud, at han
os give vil sin fred enhver udi hans stand.

I perioden 1767-68 kan man af den usikre og meget rystede skrift se, at Wochmann må have været svag og afkræftet. Han døde da også i februar 1769, og hans efterfølger i skriverembedet satte ham dette minde i den gamle regnskabsbog:

 Dens liv nu endet har, som her ej kunnet mere.
I Dragør han skoleholder var, og har en tid regeret.
Når vi engang henvandre skal fra denne verdens møje,
gid vi, som leve i denne dal, vil himlen få i øje.

Christian Wochmann og hans kone, Leudo, fik syv børn – tre sønner, der døde som små, samt fire døtre, der alle nåede frem til voksenalderen.

Det blev næstyngste datter, Leisbeth Christian Wochmann, gift med arbejdsmand Dines Andersen, der engang i 1780’erne overtog huset, hvor hendes gamle mor endnu boede. Men Dines må være død i begyndelsen af 1790’erne, for i 1793 blev Leisbeth betegnet som enke. I 1801 boede hun alene og ernærede sig ved vævning.

Omkring 1802 flyttede et ungt par ind i Bjergerlav 3. Det var skipper Hans Hendrich Pietersen, der stammede fra Jens Eyberts Plads 1, og hans 17-årige kone Grith Dirch Jansen Ulspiel fra gården ”Marienlyst” i Store Magleby.

Men måske var de kun lejere, og ejermanden var gårdmand Tønnes Jansen Schøyt, ejer af ”Store Maglebygård” i Store Magleby. Formodentlig var det en pengeanbringelse for hans vedkommende.

Scroll to Top