Bjergerlav 5

Husets beboere i 1700- og 1800-tallet
Der er usikkerhed om den første bosættelse i dette hus. Det er ikke til at afgøre med nogenlunde sandsynlighed, hvem der først slog sig ned her. Men muligvis drejede det sig om en familie, der havde tilknytning til smedefolk både i Store Magleby og Dragør.

Det er Anders Sørensen med tilnavnet Smed, der her tænkes på. Meget tyder på, at han var broder til smeden Christen Sørensen i Store Magleby, men Anders var skipper.

Han var født omkring 1704 i Hobro og havde jagten ”Jomfru Maria” på 10 læster. Senere i sin tilværelse sejlede han ligeså meget med andre skipperes fartøjer. Anders ejede et seks-fags hus.

Anders var i 1739 blevet gift med en enke, Ahlt Jansdatter, som tidligere havde været gift med sømand Rasmus Mathias Schmidt, søn af Dragør-smeden Mathias Frederic Schmidt. Rasmus druknede i 1737 ved Nienstad i Holsten sammen med tre andre søfolk fra Dragør.

Ahlt Jansdatter havde fra sit første ægteskab datteren Leisbeth Rasmusdatter, der blev gift med en husmand i Store Magleby, og i sit andet ægteskab fik hun to døtre og en søn.

I 1747 døde Ahlt, og fire måneder senere havde Anders hjembragt en ny kone, Bodil, født 1722 som datter af Ole Brodersen og Anne Christensdatter. Bodil fødte nogle børn, men kun datteren Ahlt blev voksen.
Bodil døde i 1770, mens Anders levede til 1778.

Herefter er huset blevet delt op i to beboelser.

Den østre ende
I den østre ende, der senere blev til matrikel nr.93, finder man skåningen Poul Hansen med tilnavnet Schmidt – måske er han identisk med den Poul Hansen, der i 1779 betalte indsidderskat, og den Poul Hansen Mosbye, der i 1781 betalte for byens rettigheder, fordi han var blevet husejer.

Pouls hus var blot på to fag. Han var i 1779 blevet gift med Engelke Mortensdatter, som også stammede fra Skåne. De fik i de følgende år fem-seks børn, hvoraf kun en datter, Johanne, blev voksen og fik den skæbne at blive gift fem gange.

Poul var matros og arbejdsmand. Han døde i 1819 og hans kone i 1820.

Da Engelke var blevet enke, havde hun udlejet en del af sit to fags hus til Erland Andersen Rørbinder (tækkemand). Han havde tidligere været gift med Pernille Pedersdatter, og de var nok begge skåninger.

De fik nogle børn og flyttede omkring – bosatte sig dels i Skåne og dels i Dragør og Store Magleby. I slutningen af 1790’erne levede han sammen med Inger Hansdatter. De var ikke gift, men der havde dog været lyst for dem tre gange i Holmens Kirke. På grund af fattigdom var det ikke blevet til ægteskab.

Omkring 1818 havde han forladt Inger og slået sig ned i Bjergerlav 5 hos den gamle Engelke. Her fik han et uægte barn med Mogens Pedersen Slagters datter Bente fra Vægterstræde 4.

Efter Engelkes død blev huset overtaget af naboen Anders Christensen Rosenfeldt.

Den vestre ende
I husets vestre ende (det senere matrikel nr. 92) var en anden familie bosat. Det var daglejer Christen Johansen og hustru Karen Nielsdatter.

De må være kommet hertil i begyndelsen af 1780’erne og medbragte da en lille søn, Peder, født omkring 1779.
Hvorfra de er kommet, vides imidlertid ikke. De fik nogle børn i 1780’erne og -90’erne, og boede her også i begyndelsen af 1800-tallet. Det var dog kun sønnen Peder og en datter Anne, der nåede frem til voksenalderen.

Peder blev gift, men omkom på en sejlads fra København til Næstved i 1824. Anne blev gift med Jens Larsen Jylle og bosat Strandstræde 21. Hun døde i 1872.

Da Karen Nielsdatter døde i 1812, var hun allerede enke. Hendes hus, der var på seks fag, blev overtaget af matros Anders Christensen Rosenfeldt og hustru Ellen Jeppesdatter, der begge var skåninger.

Nogle år senere erhvervede de nabohuset, matrikel nr. 93. Bjergerlav 5 blev herefter igen til et enfamilieshus.

De medbragte en søn, Christen, født omkring 1800. Da han blev konfirmeret i 1815, oplystes det, at han i 1810 var blevet vaccineret af Dr. Baumeister på Christianshavn, så her må de åbenbart have boet en overgang.

Rosenfeldt og hustru boede her til deres død i 1845-46. Deres søn, Christen, arvede huset og solgte det et par år efter.

Det er formodentlig i denne periode, at matrikel nr. 93 blev solgt fra og det to-fags hus nedrevet, hvorefter grunden blev lagt til ejendommen Von Ostensgade 6. Senere, omkring 1880, var huset indrettet til pakhus for ejeren af Von Ostensgade 6.

Scroll to Top