Bjergerlav 7

Husets beboere i 1700- og 1800-tallet
Det må være Peder Svendsen Raagaard, der slog sig ned her og på nabogrunden i nr. 9.

Han giftede sig i 1739 med Laijne Tønnesdatter. Det er imidlertid umuligt at få oplyst, hvor han var født eller hvornår, men med tilnavnet Raagaard kunne man gætte på, at han var fra Ullerup i Tårnby sogn.

Endvidere var Laijnes far, Tønnes Sibrandtsen, af Ullerup-slægt, idet han var født på gård nr. 1 i Ullerup. Peder og Laijne bosatte sig i et fem-fags hus.

Laijne fødte ti børn, men kun tre døtre og en søn slap gennem barndommen. Laijne selv døde i 1764.

Måske er Peder Svendsen identisk med den Peder Svendsen, der døde i 1787 i en alder af 67 år – og måske også identisk med den snedker P. Svendsen, der er opført i ”Oeders liste” fra 1771.

Efter forældrenes død ser det ud, som om nogle af børnene blev boende i huset. I 1801 var en del af det beboet af datteren Gerdte og hendes mand, snedker Peder Jørgensen. Deres ægteskab var barnløst.

I 1803 døde Peder, men Gerdte blev boende til sin død i 1814. Huset var da på 3½ fag og var blevet betegnet med matrikel nr. 94. Det lå i den vestlige ende af Peder Svendsen Raagaards gamle hus. Den østlige ende fik matrikel nr. 95 og var også på 3½ fag.

Herefter blev matrikel nr. 94 overtaget af en fremmed person, Peder Nielsen Holm. Han var tidligere – i 1807 – blevet gift med Ehm Niels Møller, der stammede fra Wismarstræde 5, men hun var død året efter, kort tid efter at hun havde født en datter, som dog kun levede en måned.

Da Peder Nielsen Holm flyttede til Bjergerlav 7 var han en 59 år gammel arbejdsmand, som netop var blevet gift med en 38-årig væverske, Ane Crilles Thomasen fra Lodsstræde 5. Parret fik ingen børn.

I 1836 hængte Peder sig – ”hans død forårsagedes ved sindsvaghed”. Han blev dog begravet ”med alle ceremonier”.

I 1840 havde Ane en anden enke, Sidse Pedersdatter, boende foruden dennes søn, Crilles Poul Jensen. Ane spandt og Sidse vævede, og man må formode, at de således i fællesskab har klaret dagen og vejen.

Sidse var enke efter styrmand og matros Poul Jensen, som tidligere havde været gift med fogden Rasmus Bertelsens datter, Bente, og bosat i Strandstræde 16. Poul hængte sig imidlertid i 1831. Sidse selv stammede – ligesom Ane – fra Lodsstræde 5.

Det er ikke så underligt, at disse to kvinder fandt sammen under fælles tag. De stammede begge fra Lodsstræde 5. De var i familie – langt ude – idet Ane var søster til Sidses stedfar, Thomas Crillesen.

Men de var også begge to enker og havde hver især oplevet, at deres ægtefælle havde hængt sig. Det blev selvfølgelig Sidse, der overtog Anes hus efter hendes død. Og siden hen blev det Sidses søn, Crilles Poul Jensen, der blev ejer af Bjergerlav 7.

Scroll to Top