Bymandsgade 27

Matrikel nr. 277

Det er formodentlig her, at skåningen Morten Jensen og hustru Bente Pedersdatter fandt sig en bolig.

De havde tidligere i mange år været tjenestefolk på gårde i Store Magleby, men var blevet træt af denne tilværelse og ville hellere bosætte sig som ægtefolk i Dragør. Men det var ikke så nemt. Når de ansøgte om at få udvist en husplads at bygge på, fik de at vide, at de få grunde, der var, var forbeholdt byens egne folk. De måtte enten leje eller købe et hus, hvis et sådant blev til salg. Det er så formodentlig her, de har fundet mulighed for at få tag over hovedet.

Morten og Bente fik tre børn, hvoraf to døtre nåede frem til giftealderen. Morten må være død engang i midten af 1740’erne, for i 1746 giftede Bente sig med matrosen Pieter Aagesen. Bente levede til 1758, hvorefter Pieter giftede sig med en pige, Kirsten Pedersdatter, i Nørregade 6 og flyttede hen til hende.

Herefter blev dette 4½ fags hus overtaget af styrmand Ole Theisen Makker. Han var netop blevet gift med Else Poulsdatter, datter af Poul Pedersen Makker fra Strandstræde 33.

Ole opgav til sørullen, at han var født i Dragør, men det var ikke tilfældet. I rullen har han ud over sin svigerfars tilnavn, Makker, også tilnavnet Lund, hvilket antyder, at han nok kom fra Skåne. Samme sørulle oplyser, at han var mådelig høj med lysebrunt hår.

Han var hovedsagelig styrmand på de lokale brændefartøjer i indenrigsfart. I sine yngre dage havde han været udkommanderet på nogle lange orlogstogter: I 1751-54 til Trankebar med fregatten “Bornholm” og i 1757-58 i Middelhavet med orlogsskibet “Neptunus”.

Ole og Else fik otte børn, hvoraf kun de tre blev voksne. Ole døde i 1775, mens Else levede til 1798. Sønnen Anders og datteren Inger, der begge forblev ugifte, overtog herefter deres barndomshjem. Inger, som den længstlevende, døde i 1823.

På et tidspunkt blev huset erhvervet af Pieter Jensen Skriver fra Lodsstræde 4 med henblik på udlejning. Senere blev bygningen nedrevet, og tomten henlå i mange år som byens oplags- og stenplads under navnet “Makker-pladsen”, indtil den i begyndelsen af 1860’erne blev ryddet og lagt som have til nabohuset, Strandstræde 37.

Scroll to Top