Chr. Mølstedsgade 15

Matrikel nr. 189

De første beboere på det østre hjørne af Sønderstræde og Chr. Mølstedsgade må være Morten Svendsen og Bente Laurensdatter, som giftede sig i oktober 1705. De var ikke født her i sognet, men formodentlig havde de begge tidligere tjent på gårde i Hollænderbyen, inden de blev bofaste i Dragør.

Morten Svendsen har næppe opholdt sig i Dragør før sit bryllup, for så ville han sikkert være kommet med i den sørulle, som det meste af Dragørs mandlige ungdom i foråret 1705 blev opført i. Men søfart på en eller anden måde er nok blevet Morten Svendsens levebrød.

I 1706 fødte Bente en datter, der fik navnet Kirsten. Flere børn blev det imidlertid ikke til, for i peståret 1711 døde Morten, 42 år gammel.

Ved juletid samme år giftede Bente sig med Ingemar Hansen fra Vægterstræde 4, og året efter fødte hun en søn, der selvfølgelig fik navnet Morten efter Bentes afdøde mand. Men den lille dreng blev kun 10 dage gammel, inden han døde. I 1713 fødtes datteren Karen, som var mere livskraftig.

I 1735 blev Bente atter enke, men hun giftede sig ikke igen. Hun levede til 1755.

Datteren Kirsten Mortensdatter var i 1734 blevet gift med en enkemand, matros Niels Jensen Foss og bosat i nabohuset Sønderstræde 4. Hendes søster, Karen Ingemarsdatter, giftede sig i 1738 med matros Christen Pedersen, og parret blev boende i huset hos Bente.

Karen og Christen fik to sønner, Pieter og Ingemar, samt en datter Gerdte.

I 1750 blev Karen enke med sine tre små børn. Fem år senere giftede hun sig med matros Lars Larsen Holte fra Sønderstræde 5. Han var 15 år yngre end hende. Der kom ingen børn i dette ægteskab.

Pieter og Ingemar Christensen blev begge matroser ligesom deres stedfar, og som sådanne blev de udskrevet til at gøre tjeneste til orlogs. De blev i 1757 udkommanderet alle tre på linieskibet “Island”, der skulle foretage en rejse til Middelhavet og Konstantinopel for at konvojere og beskytte handelsskibe.

Undervejs blev besætningen hårdt ramt af sygdom og måtte ligge lang tid i karantænehavn på Malta. Men Karens to sønner og ægtemand kom dog hjem i god behold efter 1½ års fravær.

Værre gik det ved næste udkommandering, hvor Lars, Pieter og Ingemar i 1759 kom med fregatten “Møen” på en lignende konvojsejlads til Vestindien. Her var forholdene endnu værre og Pieter døde på hjemturen, mens Lars blev bragt syg i land til kvæsthuset, da skibet et år senere atter var hjemme.

På samme tur mistede Lars også sin broder, Jan Larsen Holte. Endvidere døde Pieter og Ingemars fætter, Morten Nielsen Foss, søn af deres moster i Sønderstræde 4.

Måske har Ingemar fået nok af livet til søs og er flyttet væk fra Dragør, eller også er han omkommet på et tidspunkt. Det er i hvert fald ikke muligt at følge ham herefter. Lars var nok også træt af livet til orlogs. Det lykkedes ham i 1760 at blive reservelods og to år senere fastlods ved Dragør Lodseri. Han døde i 1771.

Karens datter Gerdte giftede sig 1773 med matrosen Haagen Larsen Gjørtler. Han erhvervede sig dog senere en styrmandseksamen.

Måske har Gerdte og Haagen boet i huset hos Karen, eller også er de flyttet ind i det lille hus i Trein Jylmands Gang, hvor man efter Gerdtes død i 1782 finder Haagen Larsen boende med sin 2. hustru, jordemoderen madam Lyders. Karen Ingemarsdatters skæbne herefter, indtil hun døde i 1786, kendes ikke.

Til sidst havde hun ingen familie – hendes tre børn var væk og søsteren i nabohuset var forlængst død. Ingen ville ofre det beskedne beløb, det kostede at leje byens ligklæde, da hendes kiste skulle føres til kirkegården i Store Magleby.

Formodentlig engang i midten af 1780’erne er huset i Sønderstræde 2 blevet erhvervet af lods Pieter Jacobsen Schmidt og hustru Inger Anders Hansen Jyde. Han var opvokset i Blegerstræde 6 og hun i Sønderstræde 13.

Pieter Jacobsen Schmidt, der var født 1754, virkede som lods i de turbulente tider under Englandskrigen 1807-1814. I marts 1808 blev han alene sendt til Helsingør for at gå om bord på linieskibet “Prins Christian Frederik” – det eneste tilbageværende af de store danske orlogsskibe, efter at englænderne havde taget den danske flåde i september 1807.

Den 22. marts kom “Prins Christian Frederik” i kamp ved Sjællands Odde med to engelske linieskibe og tre fregatter. Det var en ulige kamp, der endte med, at det danske skib kom i brand og gik på grund. I lang tid vidste man intet om, hvilken skæbne der var overgået Schmidt, men to måneder senere vendte han tilbage fra Gøteborg, hvor han havde været i krigsfangenskab. For denne bedrift blev han i 1810 dekoreret med den nyindstiftede “Dannebrogsmændenes hæderstegn”.

Schmidt deltog også i den ved Dragør stationerede roflotilles manøvrer. Han var bl.a. med i kampen 9. juni 1808, hvor flotillen erobrede den engelske orlogsbrig “The Turbulent”. Da lodseriets indtjeninger under krigen ikke nær holdt trit med dyrtiden, blev den gamle dannebrogsmand Schmidt i 1812 sendt til kongen med en anmodning om lønforhøjelser til lodserne.

Schmidt og hans kone døde 1821 og 1825, hvorefter huset gik på andre hænder.

Scroll to Top