Chr. Mølstedsgade 4

Matrikelnr. 114

Skipper Christen Knudsen giftede sig i 1743 med Asmus Haagensens datter Druyke fra Chr. Mølstedsgade 12, så det er højst sandsynligt på dette tidspunkt, at huset er opført.

Denne Druyke er formodentlig født i Holland (se mere under Chr. Mølstedsgade 12), så herfra stammer hendes fremmedartede navn. Christen og Druyke fik tre børn, der blev voksne – døtrene Maria og Anne samt sønnen Knud.

Hustruen døde i 1756, og i 1759 giftede Christen sig igen med Neel Gertsdatter, som da havde fire ægteskaber bag sig. Hun stod altså brud for femte gang, men det var så også sidste gang, idet Christen, der døde i 1786, overlevede hende med 5 år.

Christen Knudsen sejlede i sine yngre år med en galioth “Store Jacob” på 22 læster. Dette fartøj er nok det samme, som hans svigerfar Asmus Haagensen stod anført for i begyndelsen af 1750’erne. I 1760’erne havde Christen en jagt på 23 læster, og måske er denne jagt den samme som sønnen Knud Christensen sejlede med i 1780’erne.

Christen var i 1763 indblandet i en bjergningssag på en for ham mindre flatterende måde. Han og nogle stykker flere deltog i november i bjergning af en svensk jagt, der stod på sydenden af Saltholm fuld af vand. Da ingen af byens forstandere var kommet til stede som øvrighedsrepræsentant, bemægtigede Christen Knudsen og hans medfæller sig jagten og fik endvidere narret den tililende foged til på forhånd at kvittere for bjergelønnen, som han lovede at tage til København for at hente. Men Christen og hans medskyldige beholdt pengene. Det slap de selvfølgelig ikke godt fra og blev siden dømt til at bøde 4 rigsdaler til fattigkassen.

Det blev datteren Anne Christensdatter og hendes mand, Ole Andersen Broder, der overtog huset. De var blevet gift i 1777. Ole var skipper og stammede fra Bymandsgade 9. De fik to sønner, Anders og Hans, som begge blev gift, men døde i en ung alder.

I 1792 stillede Ole sig i spidsen som talsmand for en gruppe på 30 dragørske husmænd, der var indstævnet for retten i Store Magleby, fordi de havde nægtet at møde ved de kongelige stalde inde på Christiansborg for at stakke hø.

Omkring 1807 var Ole Andersen Broder ejer og fører af kaperfartøjet “Makrellen”.

Anne døde i 1816, hvorefter Ole hurtigt giftede sig med en enke, Trein Evert Jansen. Efter Oles død i 1826 blev Trein boende i huset og ernærede sig ved at væve. Senere flyttede hendes søsters barnebarn, Sass Hans Møller, og ægtemand, Jan Hansen Svane, ind hos hende.

I 1842 ved den store brand, der lagde 10 huse i von Ostensgade og Chr. Mølstedsgade i aske, nedbrændte også huset her.

Familien købte brandtomten von Ostensgade 3, som blev lagt til grunden, og her tværs over skellet opførte man det nye hus.

Scroll to Top