Chr. Mølstedsgade 5

Matrikelnr. 122

Niels Cornelissen Joris blev gift 1743 med Grith Pieter Skriver.

Han stammede fra Frederiksberg, og hun var gårdmandsdatter fra Store Magleby. Det er formodentlig dem, der har ladet huset bygge. I 1759 blev det betegnet som et 6½ fags hus. De fik mange børn – seks døde kort tid efter fødslen, og to sønner blev måske voksne, men deres skæbne kendes ikke. Kun sønnen Peder Nielsen Skriver nåede at blive gift.

Niels var matros det meste af sit liv. I 1759 blev han udkommanderet med fregatten “Møen” på dets famøse togt til Vestindien, og det kom han ikke levende fra ligesom de 40 andre af hans kammerater fra Dragør.

Grith giftede sig i 1760 med skipper Ole Nielsen Holte, som stammede fra Sønderstræde 5. Han havde taget styrmandseksamen i 1756 og sejlede derefter en tid med sin svoger Dirch Andersen Tysk, der havde jagten “Tre Søstre” på 17 læster. I 1781 havde han selv en jagt på 24 læster.

Grith Pieter Skriver døde i 1766, og Ole giftede sig straks med en anden gårdmandsdatter fra Store Magleby, Geerte Jansdatter. Nu blev der igen født mange børn i huset – fire nåede ikke ud over spædbørnsalderen, men to sønner og to døtre nåede voksenalderen.

Omkring 1790 fik Ole stillingen som Dragørs havnefoged. Han blev imidlertid blind på sine gamle dage, men klarede alligevel jobbet med hjælp fra sin søn. Formodentlig omkring 1804 måtte han dog frasige sig embedet. I 1810 fik han en pension på 30 rigsdaler årlig.

I 1801 boede Ole og Geerte i huset sammen med sønnerne Niels og Jan samt Oles ugifte søster Anna på 60 år. Desuden boede her datteren Trein Ole Holte med sin ægtemand Bent Rasmussen Leth. Ole døde i 1812 og Geerte i 1815.

Herefter blev huset solgt til bager Christian Olsen Zederberg. Denne person havde da netop skilt sig af med sin ejendom Badstuevælen 16, hvor han havde haft sit bageri. Han var da omkring 37 år og må være blevet træt af at slå i bolledejen, eller måske var der for mange bagere om brødet og konkurrencen derfor for hård. Herefter benævnes han som jordbruger.

Han var i 1800 blevet gift med skipperdatteren Trein Lars Palm, med hvem han fik nogle børn. Men i 1815 døde Trein, så i sommeren 1817 indgik han noget, der ligner et impulsægteskab, idet han faldt for afdøde toldinspektør Moldrups 21-årige datter, frøken Maria Lucie Moldrup.

Knapt et halvt år senere fødte hun en datter, men ved næste barns fødsel 1½ år senere – en søn opkaldt efter sin morfar – var forældrene allerede skilt. Det forhindrede dem dog ikke i at sætte endnu et barn i verden, hvilket skete 2½ år senere og blev en datter Trein, opkaldt efter Zederbergs første kone.

Ved folketællingen 1834 står Maria Lucie Moldrup anført som fraskilt med to børn. Hun levede af at spinde og var bosat et sted omkring Slippen. Manden var da formodentlig over alle bjerge.

På dette tidspunkt var den nye beboer af Chr. Mølstedsgade 5 – lodsen Christian Petersen Schmidt – allerede flyttet ind, selv om han tilsyneladende først fik skøde på huset i 1839.

Scroll to Top