Chr. Mølstedsgade 6

Matrikelnr. 115

Tønnes Willemsen var født 1709 på en gård i den sydlige ende af Store Magleby.

Men som det skete for så mange andre gårdmandssønner herfra, var der heller ikke en gård til ham, så han valgte at flytte til Dragør og slå sig på søfartslivet. I 1737 giftede han sig med Johanne Pedersdatter – en skipperdatter fra Bodestræde 5.

Det er formodentlig som nygifte, at de har erhvervet grunden her og bygget sig et 6-fags hus. Året efter deres bryllup nedkom Johanne med en datter, Grith, der som voksen blev gift med Theis Jansen Tækker. Men flere børn blev det ikke til.

Tønnes døde i 1748, og samme år giftede Johanne sig med matros, senere skipper Svend Jan Truidsen, som stammede fra Strandgade 10. Svend blev som matros udkommanderet et par gange, men det var ikke på farefulde togter. Det længste han var væk, var med et af de orlogsskibe, som i 1749 ledsagede Frederik V på en rejse til Norge.

I 1754 blev Svend skipper på jagten “Sabina” på 15 læster – i 1761 var det en jagt på 13½ læster og sidst i 1760’erne en jagt på 14 læster, han sejlede med. Hans sejladser har foregået i de hjemlige farvande, hovedsagelig med brænde og korn.

I ægteskabet med Johanne blev kun født sønnen Tønnes, som tog tilnavnet Willems efter sin mors første mand. Johanne døde i 1774, og samme år giftede Tønnes sig med Kirsten Sørensdatter fra Magstræde 3, som da er gået ind og har overtaget husførelsen efter Johanne, ligesom de unge mennesker overtog huset og pasningen af Svend, indtil han døde i 1793.

Tønnes Svendsen Willems var ifølge sørullen en høj mand med lyst hår. Han fik styrmandseksamen i 1768, og 3 år senere fik han skøde på halvparten af jagten “Cathrine” på 15 læster. I 1796 havde han jagten “To Søstre” på 21½ læster. Han har nok sejlet efter samme mønster som sin far.

Under Englandskrigen 1807-14 har han næppe været uden for havneindløbet af frygt for at blive kapret af fjendtlige skibe. Han døde i 1814 som forhenværende skipper.

Tønnes og Kirsten fik kun en søn, Jan Tønnesen Willems, som i 1800 blev gift med Agth Pieter Pietersen Skriver, en skipperdatter fra Strandgade 3.

Det unge par bosatte sig i Chr. Mølstedsgade hos Tønnes og Kirsten. Jan var da styrmand, men 4-5 år senere var han skipper på jagten “De to Søskende”. Men i 1807 med Englandskrigens begyndelse stoppede Jan sine sejladser – han var lige en enkelt tur til Vordingborg i november 1808, ellers figurerer han ikke på nogen skibsliste herefter.

Jan og Agth fik ingen arvinger. Ved folketællingen 1834 var Jan vægter og enkemand, og han havde en logerende boende, som vist nok var en nevø til hans hustru, der var død i 1831. Jan døde i maj 1834.

Huset blev herefter overtaget af lods Jens Rasmussen Palm og hustru Sass Anders Olsen Blaes. De var blevet gift 2 år tidligere og havde da indlogeret sig i Skipperstræde 10 hos hendes moster. Ved den store ildebrand i 1842 nedbrændte huset, men Palm lod det genopbygge – dog helt ude i gadelinien til forskel fra det gamle hus. Familien havde det herefter indtil 1886.

Scroll to Top