Chr. Mølstedsgade 8

Matrikel nr. 116

Albert Nielsen blev i 1734 gift med Kirsten Pedersdatter og bosatte sig her.

Albert, der var født 1711, var søn af Niels Jensen Scanør og derfor andengenerations-indvandrer. Kirsten var ligeledes barn af en skåning, Peder Pedersen Kylling fra Jens Eyberts Plads 1.

Albert ernærede sig som snedker. På listen fra 1743 over folk, der har væve, står Albert anført for to væve samt en tjenestepige. Albert og Kirsten fik ingen børn.

Efter Alberts død i 1745 giftede Kirsten sig året efter med Rasmus Andersen Tysk. I dette ægteskab kom der kun et dødfødt barn. Rasmus må være forsvundet (til søs?) omkring 1748.

I 1748 stod Kirsten atter brud. Denne gang hed ægtemanden Christian Hovaldtsen, og han stammede fra København. De satte tre børn i verden, og for dem alle gjaldt det, at ingen af dem blev mere end 2-3 uger gamle.

Christian var indrulleret matros og ofte på farten. Ved sessionen 1750 oplystes det, at han ikke var hjemme – han var i Spanien og året efter var det i Frankrig.

I 1753 var han udkommanderet på “Frederik og Louise” – et armeret handelsskib, der var udtaget til at fragte proviant og forstærkning til den til Marokko udsendte eskadre.

I 1755 var han også udkommanderet. I 1759 blev han udkommanderet til fregatten “Møen”s rejse til Vestindien – det uheldssvangre togt, hvor en stor del af besætningen døde af en ukendt sygdom, og 41 matroser fra Dragør omkom. Men Christian udstod strabadserne og kom hjem igen i foråret 1760.

I 1761 og -62 ser det ud, som han slap for orlogstjeneste, da han var forhyret i handelsflåden. I 1764 fik han skøde på et mindre fartøj og kunne nu kalde sig for skipper. Dermed var orlogstjenesten forbi for ham. I 1767 var dette fartøj på 5 læster og har nok været brugt til brændesejlads i de indre danske farvande.

Ved sessionen 1771 oplystes det, at Christian var syg – han havde brækket sit ben – og året efter blev han slettet af rullen. I sommeren 1771 finder man ham bosat i Store Magleby, hvor han ernærede sig som skomager – et erhverv som tilskadekomne søfolk ofte slog sig på.

Hvem der har overtaget huset, efter at Christian Hovaldtsen og Kirsten Pedersdatter er flyttet, har ikke kunnet spores. Det er først en halv snes år senere, at der kommer styr på det.

Her flyttede skipper Crilles Jansen Rasmus ind. Han var i 1780 blevet gift med Else Nielsdatter, en datter af snedker Niels Andersen Bornholm fra Strandstræde 23. Selv kom han fra Badstuevælen 3.

Else og Crilles fik 6 børn, der alle blev voksne. En søn, Pieter, faldt 1812 på fregatten “Najaden” ved Lyngør i kamp med det engelske linieskib “Dictator”.

Crilles havde i 1780 erhvervet en jagt på 24½ læster, men det er vanskeligt at følge hans sejladser. Han har i hvert fald lagt op, da Englandskrigen begyndte.

Else døde i 1806 og Crilles i 1819. Det blev den yngste datter Neel, der overtog huset. Hun var i 1824 blevet gift med styrmand Jan Nielsen Borg, men i 1838 blev hun enke med to børn. Hun ernærede sig ved at væve, men for at supplere indtægterne havde hun udlejet en del af huset til en anden enke med to børn.

Efter 1842-branden fik Neel huset genopført i grundmur. Desuden blev bygningen rykket frem til gadelinien i modsætning til det nedbrændte hus, der lå langs nordskellet. Huset var i Neels eje indtil 1855.

Scroll to Top