E.C.Hammersvej 3

Matrikel nr. 16

Svend Olufsen med tilnavnet Holte var den første beboer her.

Han stammede vistnok fra Maglebylille og var i 1705 blevet gift med Trein Pietersdatter, der var født i Store Magleby. De fik fem børn, men kun de tre nåede gennem barneårene.

Svend var skipper. I 1731 havde han en jagt på 3½ læster. Han døde i 1747 og konen i 1757.

Det blev sønnen Cornelis Svendsen Holte, som overtog huset. Han var i 1740 blevet gift med Anna Pieter Asmus fra Magstræde 4. Parret fik ingen arvinger.

Cornelis kaldte sig skipper, men i 1750’erne var det kun en åben jagt på 1½ læst, som han sejlede rundt med. Han må være omkommet i første halvdel af 1771, for i juli samme år ansøgte Anna om som enke at måtte sidde i uskiftet bo, hvilket dog blev hende nægtet.

Anna giftede sig i 1774 med den 24 år yngre sømand, John Jensen Snedker, fra Stralsundstræde 4 – søn af skibstømrer Jens Hansen Snedker. I dette ægteskab kom der heller ingen arvinger.

Anna døde i 1781, og John indgik et nyt barnløst ægteskab med Trein Rasmus Kromann fra Slippen 4. John døde i 1791, og Trein blev boende her nogle få år.

I begyndelsen af 1800-tallet afstod hun huset til Jens Hansen Snedker – en nevø til hendes afdøde ægtefælle.

Denne Jens Hansen Snedker stammede fra Stralsundstræde 4 som søn af lodsen Hans Jensen Snedker. Han var i 1803 blevet gift med Marchen Dirch Tysk, der var opvokset i Lybækstræde 4. De fik fem børn, der alle nåede frem til giftealderen. Og så var der den datter, som Jens fik med en pige, Trein Peder Finne, ude i byen, men hun blev kun 7 år gammel.

Jens blev lods i 1801. I 1808 deltog han under Englandskrigen sammen med 15 andre dragørlodser i roflotillen i en træfning i Øresund, hvor man erobrede den engelske orlogsbrig “The Turbulent” og 11 koffardifartøjer. Men i 1822 blev Jens dømt uværdig til at være lods. Alligevel fortsatte han ulovligt med at lodse.

I de følgende år foretog han utallige lodsninger uden oldermandens tilladelse, og i 1824 blev han indberettet for at have anskaffet sig et ulovligt lodsskilt.

Jens døde i 1849. Hans enke boede i 1850 i huset sammen med sin næstyngste datter, Ane, og hendes ægtemand, Peter Hansen Magleby, der stammede fra Strandgade 23. Dette par overtog huset i 1855. En søn, Harald, fra dette ægteskab havde huset indtil 1918.

Scroll to Top