E.C.Hammersvej 5

Matrikel nr. 11 og 10

På matrikel nr. 11 finder man i 1705 den nygifte Theis Pietersen Palm, og han må være den første beboer på dette sted.

Hans hustru, Ahlt Adriansdatter, stammede fra en gård i Store Magleby, mens Theis stammede fra Lybækstræde 2, søn af skipper Pieter Palmsen.

Theis var med ved et drikkegilde i maj 1711 i Borrehuset ved Grønsund, hvor hans far blev skudt af færgemanden Søren Møller, Marie Grubbes mand.

Theis og Ahlt fik to børn, som nåede frem til voksenalderen – en datter Griet, der døde ugift i 1778, hvor hun blev kaldt gamle Griet, samt en søn, Palm, der formodentlig er blevet gift udensogns.

I 1759 forlød det, at han logerede med sin kone i Vartovslængen hos matros Niels Pedersen Kalundborg. Da han døde i 1779 blev han kaldt gamle Palm.

Ahlt døde i 1720, og Theis giftede sig i 1722 med en pige, Inger Andersdatter, med hvem han fik en søn, Pieter, der som voksen blev gift og bosat i von Ostensgade 10.

Theis Pietersen Palm døde i 1732, hvorefter Inger giftede sig med matrosen Isbrandt Pietersen, der i 1739 druknede fra en Saltholm-skøjte sammen med to andre. Inger døde i 1757.

Formodentlig er de to søskende, gamle Griet og gamle Palm, blevet boende i huset til deres død i slutningen af 1770’erne.

Næste beboer blev skipper Jacob Jansen Kurvemager, som i 1780 var blevet gift med en pige fra Tømmerup, Anne Frecksdatter, og i 1787 havde sin svigermoder boende. Jacob stammede fra Vestgrønningen 10.

De fik syv børn, hvoraf de fem nåede frem til voksenalderen, men i april 1809 døde to af deres sønner inde på Søkvæsthuset i København.

En tredje søn, Jacob, døde som ugift fattiglem i St. Magleby. En datter, Marchen, var født som krøbling og fik som voksen ophold hos sin søster Leudo. Tilbage var så denne datter, Leudo, der blev gift med skipper Rasmus Crillesen Rasmus. Dette par overtog i første omgang huset, men skilte sig af med det omkring 1822 og flyttede hen på Badstuevælen 10.

Huset blev herefter erhvervet af lodsen Adrian Johnsen og hustru Ehm Hans Møller. De fik en del børn, hvoraf de fleste blev godt gift og veletablerede rundt om i byen. Den yngste datter, Dorthe, blev gift med skibsfører Isbrandt Isbrandtsen Schmidt og overtog huset.

matrikel nr. 10,på hjørnet af Nørregade og E.C.Hammersvej, bosatte sig i begyndelsen af 1700-tallet skåningen Peder Erlandsen og hustruen Gundel Pedersdatter.

Deres søn Anders Pedersen Erland blev lods. Han skulle ganske vist ifølge kirkebogen være død som 2-årig, men præster kan jo også skrive forkert. Denne Anders giftede sig i hvert fald med Martjen Hansdatter fra Bodestræde 5. De fik en datter, Leisbeth, der døde ugift som 32 årig.

Da Martjen blev enke, ægtede hun lodsen Jacob Poulsen Præst, som beboede huset til sin død 1773. I 1759 var det et 6 fags hus.

På et tidspunkt blev huset revet ned, og grunden erhvervet af fogden Jacob Bertelsen og senere af lodsbogholder Peter Jeppesen og hans døtre.

Engang i 1830’erne blev den nuværende bygning opført, idet den vestre ende på det gamle hus på mtr.nr. 11 blev revet ned, mens den østre ende blev liggende som et sidehus til hovedbygningen. Fra 1912 havde de to matrikelnumre samme ejer.

Scroll to Top