Fogdens Plads 10-12

Matrikelnr. 272

Det er formodentligt matros Peder Madsen, som var bygherren her.

Han stammede vistnok henne fra Byskriverstræde og blev i 1754 gift med Anne Arvedsdatter, datter af matros Arved Hansen fra Kongevejen 22. Han døde i 1757.

I 1759 giftede hun sig med matrosen Niels Albertsen. Han havde gået sine første skridt henne i Skipperstræde 6.

Som indrulleret matros måtte han adskillige gange stå til orlogs. I 1757-58 med orlogsskibet “Neptunus” på et 1½ års togt rundt i Middelhavet. I 1759 med orlogsskibet “Fyhn”, også til Middelhavet. Her var han dog så heldig ikke at blive udkommanderet på fregatten “Møen”, hvorfra 41 dragørmatroser aldrig vendte tilbage.

Han var også udkommanderet både i 1760, 1761 og 1762. I 1766 blev han endelig slettet af rullen, “formedelst han har skade på sit syn”. Herefter kunne han nøjes med at sejle med de hjemlige brændeskuder til sin død i 1772. Hans kone levede til 1789.

Anne og Niels fik en søn og en datter, som nåede frem til giftealderen. Sønnen Peder Nielsen giftede sig til ejendommen Fogdens Plads 2. Det blev datteren Anna, gift med styrmand og skåning Anders Jensen Tækker, som overtog huset.

Scroll to Top