Fogdens Plads 14

Matrikelnr. 273

Wibrandt Dirchsen var gårdmandssøn fra Store Magleby.

Inden sit giftermål ernærede hen sig som matros og opnåede da også at blive udkommanderet til orlogs. I 1750 blev han gift med Trein Nielsdatter, datter af lodsen Niels Jacobsen Scanør, og det er formodentlig i den anledning, at huset er blevet opført.

Wibrandt fik i 1756 skøde på halvparten af jagten “Tre Søstre” på 12 læster, og han kunne herefter kalde sig skipper.

Trein og Wibrandt fik kun en søn, Dirch Wibrandtsen. Trein døde i 1771 og Wibrandt i 1775.

Sønnen Dirch arvede huset, men det var først i 1779, at han fandt en pige at dele det med. Det var en skipperdatter fra Strandgade 5, Neel Pietersdatter. De fik fire børn, men kun en søn og en datter nåede ud over barndommen. Dirch var skipper og havde en jagt på 14½ læster.

Han døde i 1792, men Neel blev boende i huset, som siden blev delt mellem datteren Trein, der var gift med en væver, Peter Michelsen fra Stege, og hendes broder, matros Wibrandt Dirchsen. Trein fik den vestre ende, mens Wibrandt overtog den østre del, som siden fik adressen Rønne Allé 38, Matrikelnr. 273b.

Scroll to Top