Fogdens Plads 4

Matrikelnr. 263

Hans Rasmussen var den første, der byggede her på det yderste af det gamle haveareal, som må have ligget delvist ude i det sumpede område, som Fogdens Plads dengang var.

Med denne yderlige beliggenhed fik Hans Rasmussen tilnavnet “Pynt”, som siden skulle blive slægtens tilnavn i et par generationer.

Hans var i 1712 blevet gift med Kirsten Joonsdatter, men det var først i 1724, at Hans Rasmussen blev benævnt “op de Pynt”, så måske var det omkring dette tidspunkt, at Hans byggede sit hus her.

Hans Rasmussen var matros og skulle ifølge sørullen fra 1726 stamme fra Christianshavn. Han og Kirsten satte en del børn i verden, som tilsyneladende alle var livskraftige – en søn, Rasmus, blev gift og bosat i Strandstræde, to døtre blev gifte og flyttede væk, mens tre døtre giftede sig og blev boende her i byen.

Hans døde i 1734, 45 år gammel. Samme år giftede den ældste datter, Ingeborg, sig med skåningen Peder Svendsen Bacher, og de overtog en del af huset.

I 1759 havde Peder og Ingeborg de 4 vestlige fag, mens Kirsten havde 2 fag i den østlige ende. Kirsten giftede sig i 1735 med en person, Joon Andersen, men måske foreligger der en fejlskrivning i Kirkebogen, for senere optræder der en Niels Andersen Pynt på dette sted, og han må opfattes som Kirstens nye ægtemand. Han var matros og døde i 1751, 53 år gammel.

Kirsten døde i 1770, 89 år gammel. Deres del af huset gik derefter på andre hænder og fik i begyndelsen af 1800-tallet matrikelnummeret 264 og adressen Bymandsgade 30.

Inde hos Ingeborg og Peder Svendsen Bacher blev der født mange børn. Ingeborg fødte elleve børn, hvoraf de fem nåede levende igennem barndommen. En søn, Ole, døde i 1759 på fregatten “Møen”s togt til Vestindien. De andre blev gift og bosat her omkring.

Peder Svendsen Bacher var skipper og havde jagten “Tvende Brødre” på 8½ læster. Han var ifølge sørullen “undersætsig med brunt krøllet hår”. Peder døde i 1763 og Ingeborg i 1766.

Det blev deres ældste søn, Hans Pedersen Bacher, der overtog huset. Han var i 1765 blevet gift med Gerdte Hans Strømberg fra Lybækstræde 4.

Hans døde i 1784 mens Gerdte levede til 1814. I 1801 boede hun til leje i Strandstræde 20, hvor hun ernærede sig af “sine hænders arbejde”. Hos sig havde hun sin ugifte søn, Peder, der var blevet kongelig lods.

Huset på Fogdens Plads 4 blev overtaget af sømanden Niels Henrichsen Wærling.

Han var i 1770 blevet gift med Johanne Madsdatter, der var kusine til husets forrige ejer, Hans Pedersen Bacher, idet deres mødre, Ingeborg og Else Hansdatter, var døtre af den gamle Hans Rasmussen Pynt.

Niels og Johanne fik syv livskraftige børn. Af de tre sønner blev de to lodser, hvoraf den ene, Henrich, omkom i 1805 under dramatiske omstændigheder sammen med tre andre lodser.

Den tredje søn, Peder, begik selvmord i 1815. Johanne døde i 1789, mens Niels levede til 1815.

Efter Niels’ død blev huset overtaget af naboen i nr. 2, kaptajn Peder Nielsen, og det kom derefter – ligesom nr. 2 – i lodsfamilien Palms eje i et par generationen, indtil det i 1903 blev erhvervet af murermester Rasmus Guldborg, der rev det ned og opførte det nuværende hus til sig selv og sin familie.

Scroll to Top