Fogdens Plads 6

Matrikelnr. 268

Det er ikke lykkedes at finde ud af, hvem der har lagt fundamentstenene til dette hus, og hvem der har været de tidligere beboere på dette sted.

Det er først i 1780’erne, at man kan finde en – mulig – ejer her. Det drejer sig om sømand Anders Larsen Leimann, født 1761 som søn af sømand Lars Andersen Leimann, der boede et sted på Hollandsfed.

Anders blev i 1782 gift med en skrædderdatter fra Store Magleby, Leisbeth Jacobsdatter. De fik fire børn. I 1801 var de flyttet hen på Hollandsfed.

Den næste beboer må være Kirsten Christensdatter med tilnavnet Bødker. Hun var ikke her fra sognet og var i 1799 blevet enke efter Crilles Poulsen.

Parret havde haft bopæl henne i Bymandsgade 32, men dette hus var formodentlig for stort for en fattig enke.

Kirsten var muligvis søster til en skomager, Anders Christensen i Store Magleby, der var svoger til ovennævnte Leisbeth Jacobsdatter.

Kirsten havde fire døtre, og her hutlede de sig igennem tilværelsen. Det blev den næstyngste datter, Anna, gift i 1817 med den norske matros Johan Johansen Hangeland, der overtog huset i 1828 efter Kirstens død.

Scroll to Top