Fogdens Plads 7

Huset var oprindeligt sammen med bygningen med vest (Skipperstræde 16) én ejendom, men blev i begyndelsen af 1960’erne delt i to selvstændige ejendomme.

I midten af 1800-tallet var der ud mod Fogdens Plads en urtekræmmerforretning, drevet af Joseph Fischer.

Omkring 1866 blev huset overtaget skibsfører Isbrandt Petersen Schmidt, der fungerede som byfoged, og dermed gav Fogdens Plads sit navn. Hos ham mødtes nattevægterne om aftenen og meldte sig til tjeneste.

 

Husets ejere:

 omkring 1797 Lods Jacob Olsen
 indtil 1821 Skipper Jan Cornelius Rasmussen og hans hustru Ane Jacobsdatter
 1821-1866 Peter Petersen Schmidt
 1866-1901 Skibsfører,skibsreder og byfoged Isbrandt Petersen Schmidt
 1901-1929 Lodsbogholder Dirch Jansen Jans
 1929-1962 Kontrollør Chr. Peter Christensen
 1962-? Elektriker Herluf Bendtsen


Kilde: Historiske huse i Dragør. 1979. 

 

 

Scroll to Top