Fogdens Plads 8

Matrikelnr. 271

Den første beboer her var Jens Pedersen Lollik, som i 1723 blev gift med den skånske vævepige Anna Nielsdatter.

Jens Lollik står anført på fogden Tønnes Jansen Drakers liste over udstykkede huspladser. Ifølge denne liste har han betalt for en grund med plads til et 6 fags hus, men i 1759 er hans hus betegnet som værende på 3½ fag, hvilket nok stemmer bedre overens med det senere matrikelkortet fra 1811.

Jens var skomager. Han og Anna fik tre børn, som nåede frem til giftealderen. Den ældste datter, Lena, blev gift med Jørgen Jensen og bosat i Byskriverstræde 1.

Yngste datter, Karen, blev gift med Anders Olsen Skarp og bosat i Strandstræde, mens sønnen Christen Jensen med tilnavnet Vagtmand (i 1787 var han vægter) overtog huset med sin kone Kirsten Pedersdatter.

Jens døde i 1738, mens Anna levede til 1755.

Christen og Kirsten fik tre sønner, som nåede gennem barneårene. Den yngste, Svend, faldt i slaget på Reden i 1801. Christen Jensen Vagtmand døde i 1793.

Ingen af sønnerne var åbenbart i stand til at overtage hjemmet. Omkring 1800 blev huset erhvervet af matros Niels Bendtsen og hustru Marchen Mogensdatter. Niels stammede fra nabohuset, Byskriverstræde 3, mens Marchen havde set dagens lys henne på Badstuevælen 14. Niels døde i 1831.

De fik to sønner, Benth og Hans, som overtog huset efter forældrene, men de lejede det ud i en årrække.

Scroll to Top