Hollandsfed 1

Matrikel nr. 249

Det er et gammelt ægtepar, Laurens Knudsen og Johanne Nielsdatter, som formodes at bo her omkring 1700 med deres to gifte døtre – Bodil gift med jyden Niels Lauridsen samt Kirsten gift med Jacob Nielsen Scanør.

Disse to kvinder har begge en gren af deres efterslægt eller familie boende her til begyndelsen af 1780’erne – nemlig Kirstens datterdatters mand Knud Pedersen i Boden og Bodils anden ægtemand Søren Sørensen samt dennes enke.

Formodentlig er det disse to “boder”, der er indgået i Matrikelnr. 249, Hollandsfed 1, som styrmand Claus Pedersen Kromann må have opført i begyndelsen af 1780’erne.

Heri er muligvis også indgået Peder Andersen i Bodens 3-fags hus. Han var svigersøn til Oluf Jensen Klokker, som også var en af beboerne her på området i 1700-tallets begyndelse. Derfor havde Peder Andersen også tilnavnet Klokker. Han døde i 1762 og hans enke i 1783.

I bykasseprotokollen kan man læse, at byen i 1783 ved auktion købte gamle Peder Klokkers hus for 33 rigsdaler 2 mark.

I 1785 har det nye hus formodentlig stået færdig, for da blev Claus Pedersen Kromann og Anne Pieter Strømberg “sammenviede hjemme i Huset uden Trolovelse og Lysning af Prækestolen”.

Deres 3-årige søn Peder faldt i 1791 ned fra et bord og slog sig ihjel. Anne Pietersdatter døde i 1793, hvorefter Claus ægtede Karen Svendsdatter.

I 1794 var der klage over, at han skulle have lodset ulovligt. I 1796 blev han dømt for sammen med Niels Madsen at have stjålet en skibstrosse fra skipper Lars Pietersens jagt. De måtte begge 3 måneder i forbedringshuset i København. Claus’ broder og svoger gik ellers i forbøn for ham og tilbød at stille kaution, så han kunne løslades.

I ægteskabet med Karen Svendsdatter blev født tre døtre og en søn. De to ældste døtre blev begge – efter tur – gift med matros Pieter Andreasen Skjænk, sønnen Peder Clausen Kromann blev styrmand og gift med en tilflytter, Johanne Marie Nielsen, som drev beværtning i Strandgade 14 (forløberen for “Dragør Borgerforening”), og den yngste datter Sass blev gift med murermester og stenhugger Johan Christopher Krause.

Claus Pedersen Kromann druknede i 1805, da han kæntrede med kromand Stavangers båd ved Maglebylille Hage. Sass og Johan Christopher Krause tog sig senere af hendes mor, mens svigersønnen overtog ejendommen på Hollandsfed, som han brugte til udlejning.

Huset blev i 1851 solgt til Lars Pedersen Malm.

Scroll to Top