Hollandsfed 3

Matrikel nr. 248

Huset var i begyndelsen af 1700-tallet beboet af Jens Povelsen i Boden.

Han og hustruen døde under pesten, men deres 13-årige datter, Pernille, overlevede. Hun blev gift med en matros fra Store Heddinge, Christoffer Claesen, og de blev boende her.

Deres ældste søn Claes begik sammen med to andre Dragør-søfolk tyveri om bord på det skib, de var forhyret med. De blev dømt til slaveriarbejde i Kastellet på livstid, men det lykkedes for dem alle tre at flygte.

Pernilles yngste søn, Hans Christoffersen overtog huset, som gik videre til hans enke Dorthe Theisdatter og hendes nye mand, matros Christian Andersen Møller. Dette pars datter Trein og ægtemand Cornelis Jansen Jans videreførte huset.

Scroll to Top