Hovedgaden 12

Gården omkring 1930
Gården omkring 1930.

Gården regnes for den ældste eksisterende i Store Magleby.

I porten ind til gården er der indridset ”J.P.S. 1782”. Initialerne betyder Jacob Pietersen (Pieters Søn).

Jacob Pietersen blev gift med den 17-årige Agth og de fik 15 børn. Til trods for at seks døde som små, fik Jacob og Agth mange efterkommere, og gården blev da også i familiens eje i mange år.

Jacob holdt på et tidspunkt kro på gården, og blev derfor idømt en klækkelig bøde – selvom han mente, at de gamle vedtægter fra 1726 gav ham lov.

Midt i 1800-tallet blev gården delt mellem brødrene Peter og Jacob Willumsen Buur. Peter fik hovedparten af jorden ud mod Ryvej, hvor han byggede en ny gård.

Jacob beholdt gården på Hovedgaden 12. Da han døde omkring 1919, solgte hans enke, Marchen, gården til Hans Hansen, som ejede Dobbeltgaard.

Hans Hansen solgte kort tid efter gården til Amager Museumsforening for 18.000 kroner.

Foreningen brugte et par år på at indrette Amagemuseet som åbnede i juni 1922.

Gårdens bomærke i Dragørs borgmesterkæde
Gårdens bomærke i Dragørs borgmesterkæde

Se billeder af gården på Arkiv.dk

Scroll to Top