Kålmarken

I slutningen af 1990’erne var der ikke mange ledige arealer i kommunen, som kunne bebygges med boliger.

Ved Store Magleby Strandvej var der dog et areal, som kunne bebygges, bl.a. fordi det lå udenfor lufthavnens støjzoner.

Det lå dog ret tæt på kysten og de naturfredede områder, så i en årrække kunne der ikke findes politisk flertal for at bygge her.

Efter en revision af naturfredningsbestemmelserne for stranden langs Amagers sydkyst i 1999, blev der åbnet for, at et byggeri kunne projekteres.

Arkitekten Kim Herforth fra arkitektfirmaet 3XNielsen havde allerede i 1994 skitseret et byggeri på området.

Rækkehusene i Kålmarken blev opført omkring 2007 af firmaet Bülow og Nielsen. Lejlighederne er fra 75 til 139 m².

Husene i Kålmarken under opførelse 2006. Foto: Jørgen D. Petersen.

Bebyggelsens veje kom til at hedde Engløkken, Strandløkken og Sandløkken, men området bliver stadig i daglig tale kaldt for Kålmarken, som en reference til Store Maglebys tradition for dyrkning af kål.

Et forslag om at kalde vejene for Rødkål, Grønkål og Hvidkål blev ikke foretrukket.

Græsmarken ud mod kysten er stadig fredet, og benyttes flittigt til hundeluftning og anden rekreation.

Scroll to Top