Kirkevej 59

Medaillongården 1920.
Medaillongården 1920.

Gården ved Kirkevej kaldtes i folkemunde Medaillongård.

Det er et nyere navn, som er opstået på grund af pynten på stuehusets facade. Gården har tidligere bl.a. været kendt som Zibrandt Jansens gård.

Fastelavnsryttere på besøg hos Zibrandt Jansen, ca. 1925.
Fastelavnsryttere på besøg hos Zibrandt Jansen, ca. 1925.

Inden den store brand i 1809 havde man i Store Magleby allerede talt om at flytte nogen af gårdene ud – dvs. ud på markerne uden for byen for at skabe plads mellem bygningerne i landsbyen og dermed forhindre en evt. brand i at brede sig.

Dette tog fart efter branden, men Medaillongaarden blev først flyttet til Kirkevej i 1818. Et par år efter brændte landsbyen igen, men tomten fra den udflyttede gård standsede brandens udbredelse.

Gården blev efter flytningen også kaldt 3. bondegård, da den var den tredje i rækken af de fire udflyttergårde langs Kirkevej set fra Dragør.

Senere kom den i folkemunde til at hedde “Glistrup-gården”, da den blev købt med henblik på udstykning af et konsortium med bl.a. advokaten Mogens Glistrup. Det blev aldrig til noget, da den gårdens jord lå indenfor støjzonen.

Efter branden i 1981. Foto: Dich Jansen.
Efter branden i 1981. Foto: Dich Jansen.

I 1981 brændte udlængerne. Et lille hus blev opført til champignondyrkning, men i 2005 brændte også hovedbygningen, så grunden i en del år lå helt ubebygget.

I 2014 opførtes en privat bolig på stedet.

Bomærket for gården på Kirkevej 59.
Bomærket for gården på Kirkevej 59.

Se flere billeder af gården på Arkiv.dk

Scroll to Top