Dragør Søbad

Søbadet blev etableret i 1890. Allerede dengang var der landliggere i Dragør, og man mente, at de skulle have et ordentligt sted at bade.

Initiativet kom fra Chr. Nicolaisen og Johan Hertz Render, der begge var optaget af at skaffe turister til byen. Render ejede flere restaurationer i byen.

Den første badeanstalt blev anlagt ud for Rønne Alle, og bestod af en 180 meter lang bro.

Efter 1. Verdenskrig bestod badeanstalten af en herre- og en dameafdeling, en afdeling til solbadning og et “styrtebadstårn”.

I slutningen af 1920’erne anlagde kommunen en kloakledning lige ved siden af søbadet, så badeforholdene blev noget forringede.

Til gengæld gik kommunen ind på at hjælpe økonomisk med at få badeanstalten flyttet. Det skete i 1933, hvor der blev anlagt en ny badeanstalt ved Sydstranden. Her var imidlertid omtrent samtidig anlagt et stort badeetablissement inde på land, og de to institutioner havde ikke det bedste forhold til hinanden.

Så allerede efter et år flyttedes badeanstalten endnu engang, så den kom til at ligge på dens nuværende plads.
I 1949 købte Dragør Kommune søbadet.

En storm ødelagde i 1976 hele anlægget. Man sagde, at søbadet var sejlet til Sverige – det var det nu ikke, men det blev i hvert fald nødvendigt, at bygge en helt ny badeanstalt. Den blev indviet i sommeren 1977.

Se billeder af Dragør Søbad her.

Scroll to Top