Kajakhavnen

Kajakhavnen i 1930'erne. Foto tilhører Dragør Lokalarkiv.

I 1933 besluttede Dragør Kommune at regulere kysten ud for Strandlinien.

Der var nogle år forinden bygget en cementstøbt kajkant, og en lille bådebro, hvor mindre både kunne fortøje, men der var formentlig også behov for en mere lukket havn til dem.

I 1934 anlagde man derfor et lille havnebassin ud for Dragør Badehotel til kajakker, joller og andre små både.

I havnen blev der holdt stævner for kajakklubber på hele Amager.

Kajakhavnen fik ikke nogen lang levetid. Den sandede hurtigt til og blev derfor taget ud af brug igen i 1950’erne.

Den er formentlig blevet nedlagt i forbindelse med anlægget af en kloakledning til Dragørfortet. Denne ledning blev bygget i form af en dæmning, som er den nuværende vej til fortet, Prins Knuds Dæmning.

Kajakhavnen. Foto tilhører Dragør Lokalarkiv.

Scroll to Top