Kegleklubber

Keglespillere drikker øl efter kampen. Formentlig i Stettinstræde 3. Foto 1885-1900.
Keglespillere drikker øl efter kampen. Formentlig i Stettinstræde 3. Foto 1885-1900.

Af Birte Hjorth

For mere end hundrede år siden lå Dragør by som en samlet klynge huse, begrænset af Rønne alle, Vestgrønningen og Nørregade.

Udenom byen lå dejlige grønne enge, der indtil 1810 alene tilhørte bønderne i Store Magleby eller Hollænderbyen, som den jo også kaldtes.

Disse enge med saftigt, grønt græs var guld værd for hollænderne, og de vogtede strengt over dem. Gennem hele 1700-tallet pålagdes der dragørerne gentagne forbud mod at gå eller sidde i græsset, og at lade deres kreaturer og gæs græsse derude var selvfølgelig slet ikke tilladt.

Blandt disse forbud og bestemmelser er der et fra 1759, hvor der harceleres over, at dragørerne “bedærver Græsningen – – med Selvraadighed og andre Ting paa Fælleden, naar og hvor de lyster, samt at anlægge mange Kegle­baner derpaa, hvorved det Græs der vokser nedtrædes og fordærves”.

Skrivelsen munder ud i en bestemmelse om, at der ikke mere må anlægges keglebaner og spilles kegler udenfor byen under straf af 4 mark for hver gang det sker.

Der anføres endvidere, at hvis der absolut skal spilles kegler, må det ske inde i byen, samt at forældrene til dem, der spiller, kan drages til ansvar.

Der er altså tilsyneladende en lang tradition for keglesport i Dragør. I 1884 blev denne sport organiseret i “Dragør Kegleklub”, som havde til huse i Stettinstræde 3 hos fhv. gårdejer Cornelius Corneliussen.

Det var en meget aktiv forening, der foruden at slå kegler tillige afholdt baller og skovture. Hvorfor foreningen nedlagde sig selv i 1910, har ikke kunnet opklares, men det blev i alt fald gjort med maner ved en større middag for foreningens medlemmer. Her holdt man samtidig auktion over forenin­gens fane.

1921 så en ny “Dragør Kegleklub” dagens lys. Den holdt til dels på Elisen­borg og dels på Dragør Badehotel og havde spille-aften hver tirsdag.

I 1933 fik klubben overdraget fanen fra den gamle keg­leklub. Den fortsatte de gamle traditioner med arrangement af skovture og selskabelig sammenkomst. Efterhånden gik alle udflugter til Store Magleby Kro, der havde bedre keglebane. Men her kolliderede man med “Store Magleby Kegleklub”, der også havde spilleaften om tirsdagen, så ved en lovændring i 1952 flyttedes foreningens kegleaften til torsdag.

Af andre foreninger, som Lokalarkivet har kendskab til, kan nævnes “Kaffe­potten”, hvor Store Magleby-piger i 1950erne slog til keglerne. Desuden “Syd­strandens Keglelaug”, der blev stiftet i 1948 og ikke mindst “V. S. K.” – “Valhal Store Magleby Kegleklub”, der blev stiftet 1954 og i nyere tid har erobret så mange mesterskaber.


Hent artiklen i PDF-format

Scroll to Top