Reberbane

Kort over Dragør 1785.
Reberbanen i Dragør ses på kortet fra 1785 som en streg, lidt til venstre for midten.

Oplyst af Valdemar Holm, 1970:

I slutningen af forrige århundrede fandtes en reberbane i Dragør.

Indehaveren var rebslager Brandt, og reberbanen var placeret langs en grøft, der løb på nordsiden af den nuværende Wiedersvej. Denne grøft dannede – før Wiedersvej blev anlagt – den sydlige langside af Dragør Boldklubs fodboldbane, der lå mellem Drogdensvej og nævnte grøft.

Reberbanens hjul stod placeret i den østlige ende, nær Søndre Strandvej, og banen sluttede i nærheden af Dragør Anlæg.

Scroll to Top