Svinehuse

Svinehus, 2004 (JDP)

Svinehuse – eller grisehuse – blev et almindeligt syn på amagergårdene fra slutningen af 1800-tallet, og flere af dem ses endnu rundt omkring.

Disse små ydmyge bygninger blev oftest opført i teglsten med et lavt sadeltag af tagpap. Traditionelt har svineavl spillet en mindre rolle i amagerbruget. Man holdt svin til eget forbrug, og derfor blev grisehusene aldrig til egentlige staldbygninger og indeholdt som regel kun et rum. Uden for huset indhegnede man et lille område, så beboerne kunne få en lille løbegård.

Også i Dragør har der været enkelte grisehuse, men ingen af dem eksisterer endnu. Et af de fineste, og bedst bevarede eksempler på et rigtigt svinehus, er beliggende ud til Møllegade ved Langhøjgård.

På Amagermuseet har man genskabt Nordgårds svinehus. Det stod færdigt i efteråret 1994.

Tekst: Lis Thavlov, Dragør Lokalarkiv.
Foto: Jørgen D. Petersen.

Scroll to Top