Kultur og fritid

I Dragør og Store Magleby dannes de første foreninger i sidste halvdel af 1800-tallet.

De bliver mødesteder for beboerne, og organiserer en stor del af kultur- og fritidslivet.

Da landliggerne kommer til Dragør i 1890’erne og frem, sætter de skub i foreningslivet med bl.a. sport, teater og revy.

Museerne etableres derimod af fastboende og støttes af byernes gamle slægter.

I anden halvdel af 1900-årene, overtager kommunerne en større og større del af fritdsaktiviteter og kulturelle tilbud.


Læs om Dragør-Bibliotekernes historie.

Se historien om Dragørs Biograf.

Læs om Amagermuseet og Dragør Museum.

Få historien om Dragør Lokalarkiv.

Læs om Dragør Revy.

Se leksikonartiklen om den selskabelige forening Enigheden.